تفاوت های نوآوری باز(Open innovation) و نوآوری بسته(Closed innovation)

تفاوت های نوآوری باز(Open innovation) و نوآوری بسته(Closed innovation)

در مقاله تعریف و مقایسه پارادایم های نوآوری باز و نوآوری بسته درخصوص تعاریف دو مفهوم نوآوری باز و نوآوری بسته توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود با توجه به تعاریف فوق و بررسی ادبیات حوزه نوآوری باز و نوآوری بسته این دو مفهوم را با یکدیگر مقایسه کرد تا تفاوت های این دو نوع نوآوری بهتر اشکار شوند.

همانطور که ذکر شد نوآوری باز در ادامه و به منظور بهبود و تکامل روش ها و الگوهای نوآوری بسته شکل گرفته است. در واقع در زمانیکه به دلایلی همچون افزایش دردسترس بودن و جابجایی نیروی کار ماهر و خبره، رشد بازار سرمایه گذاری مخاطره پذیر، وجود گزینه های ایده و محصول در خارج از یک سازمان/بنگاه و افزایش ظرفیت و توانایی عناصر موجود در زنجیره ارزش یک بنگاه دیگر مدل نوآوری بسته کارایی نداشت، بنگاه ها و سازمان ها ناخواسته به سمت نوآوری باز روی آوردند. در واقع در این حالت دیگر دانش یک مالکیت انحصاری برای یک بنگاه نبود؛ این دانش می تواند در نیروی کار، تامین کنندگان، مشتریان، رقبا و دانشگاه ها وجود داشته باشد. بنابراین بنگاه ها اگر این دانشی که درون بنگاه خود یا خارج از آن وجود دارد بهره نبرد، بنگاه یا نهاد دیگری از آن بهره خواهد برد. با توجه به این نکات می توان تفاوت ها و وجوه تمایز نوآوری باز و نوآوری بسته را در چهار حالت و طرز نگاه و تفکر زیر خلاصه کرد:

در نوآوری بسته ما از افراد باهوش و خبره در یک حوزه برای سازمان/شرکت خود باید بهره بگیریم؛ در نوآوری باز این تفکر وجود دارد که همه افراد خبره و باهوش برای ما کار نمی کنند و در شرکت ما وجود ندارند، بنابراین ما باید به دنبال افراد یا تیم های باهوش و خبره در حوزه کارمان در خارج از سازمان/شرکت خود بگردیم.

در نوآوری بسته این تفکر وجود دارد که برای بهره بردن از تحقیق و توسعه و نوآوری ما باید آن را در درون سازمان خود خلق کرده، توسعه داده و عرضه کنیم؛ در نوآوری باز این تفکر وجود دارد که تحقیق و توسعه درون یک سازمان/شرکت تنها بخشی از نیازهای ما را پوشش می دهد و تحقیق و توسعه خارج از یک سازمان/شرکت نیز می تواند برای آن سازمان/شرکت ارزش آفرینی قابل توجهی داشته باشد.

در نوآوری بسته این تفکر وجود دارد که اگر ما ایده/محصولی را خودمان خلق و ایجاد کنیم در بازار اولین نفر و پیشرو خواهیم بود؛ در مقابل در نوآوری باز این تفکر وجود دارد که نیازی وجود ندارد که ما آغازگر یک تحقیق و توسعه و خلق محصول باشیم تا از آن سود ببریم بلکه با روش های مختلف و مشارکت می توان از بسیاری از نوآوری ها و محصولات بدیع بهره برد.

در نوآوری بسته این تفکر وجود دارد که ما باید مالکیت فکری را تحت کنترل خود داشته باشیم تا رقبا نتوانند از آن بهره ببرند؛ در مقابل در نوآوری باز این تفکر وجود دارد که ما می توانیم و باید از استفاده دیگر از مالکیت های فکری/محصولات نوآور ما بهره ببریم(از طریق فروش یا روش های دیگر) و همچنین باید از مالکیت های فکری/محصولات نوآور دیگران در جاییکه برای ما سود آور است و به مدل کسب و کار ما کمک می کند، بهره ببریم.

شکل زیر فرایند نوآوری و نحوه عمل هریک از پارداریم های نوآوری باز و بسته را به خوبی نمایش می دهد:

تفاوت های نوآوری باز(Open innovation) و نوآوری بسته(Closed innovation)

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 3.8
sigmaمجموع آرا: 4

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه بوده و به حوزه فاوا و کارآفرینی علاقه دارند.

تعداد کل مقالات: 261
تعداد کل نظرات : 75
تعداد کل آرا: 1111
تعداد کل بازدیدها: 142580


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)