تفاوت فسخ نکاح و طلاق چیست؟

تفاوت فسخ نکاح و طلاق چیست؟

در مقاله طلاق چند نوع است؟ و فسخ نکاح چیست؟ به توضیح فسخ نکاح و طلاق پرداختیم، در این نوشته برای درک و آشنایی بیشتر شما خوانندگان به تبیین وجوه اشتراک و تفاوت این دو حالت جدایی زن و مرد می پردازیم.

وجوه اشتراک فسخ نکاح و طلاق

  • در هر دو حالت فسخ نکاح و طلاق رابطه حقوقی زوجین خاتمه می یابد
  • در هر دو حالت مدت عده یکسان است- برای توضیح در مورد عده به مقاله ... رجوع کنید.
  • هر دو ایقاع هستند به معنی اینکه یک عمل حقوقی یک طرفه هستند و تنها نیازمند اراده یک طرف می باشد البته با این تفاوت که در طلاق ایقاع مختص مرد است و مرد می تواند حتی بدون رضایت زن/زوجه او را طلاق دهد اما در فسخ نکاح این ایقاع به جهت جدا شدن برای طرفین وجود دارد، البته با محقق شدن شرایط فسخ نکاح.

وجوه تفاوت فسخ نکاح و طلاق

  • در طلاق انشای صیغه لازم است اما در فسخ نکاح چنین شرطی ضرورت ندارد.
  • در طلاق حضور شاهدان عادل برای شنیدن صیغه طلاق ضروریست اما در فسخ نکاح لازم نیست.
  • در طلاق گواهی عدم سازش برای زوجین از جانب دادگاه صادر می شود اما در فسخ نکاح این گواهی وجود ندارد.
  • طبق قانون مدنی ایران عدم ثبت طلاق و متعاقبا رجوع و ازدواج دائم دارای محکومیت تا یک سال حبس تعزیری است اما در مورد فسخ نکاح قانون سکوت کرده است.
  • طلاق تنها با اراده مرد(ایقاع) او می تواند صورت پذیرد اما فسخ نکاح با اراده هر یک از زوجین، البته با محقق شدن شرایط صورت می پذیرد.
  • در طلاق از نوع رجعی رابطه زوجیت بطور کلی قطع نمی گردد(همانطور که در مواد 1109 و 1148 درخصوص نفقه در طلاق رجعی صحبت شده) اما در فسخ نکاح این رابطه بطور کلی قطع می گردد.
  • اگر طلاق قبل از نزدیکی صورت پذیرد مهریه زن نصف می شود در حالتیکه در فسخ نکاح قبل از نزدیکی زن حق مهریه ندارد جزء در شرایطی مانند ناتوانی جنسی مرد که در این شرایط زن مستحق نصف مهریه است(ماده 1101 قانون مدنی).
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 173
تعداد کل آرا: 2575
تعداد کل بازدیدها: 626830


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)