تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394

تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/05/22

در مقاله انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟ درخصوص انحصار وراثت و گواهی انحصار وراثت و ضرورت تسلیم برگه اظهارنامه مالیات بر ارث برای اخذ گواهی انحصار وراثت توضیح داده شد. اما در نظام مالیاتی ایران همانند بسیاری از دیگر کشورها از ماترک شخص متوفی و ارثی که به وراث می شود، مالیات اخذ می شود که به آن مالیات بر ارث می گویند. این مالیات را شما بعد از تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث و بررسی کارشناسان اداره مالیاتی مربوطه و هنگامیکه برگه مالیات بر ارث قطعی صادر شد، باید پرداخت کنید.

اولین قانون مالیات بر ارث در سال 1316 با عنوان قانون «مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض تصویب شد که بعد از چندین تغییر در سال 1394 نیز شاهد تغییراتی شد که از سال 1395 و برای وراث متوفیان این سال قابل اجراست. در قانون مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394 مفادی گنجانده شده است که نسبت به قانون قبلی مزیت هایی دارد. در زیر برخی از تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394 و قابل اجرا از سال 1395 آورده می شود.

یکی از مهمترین تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث این است که دیگر شما برای دریافت گواهی انحصار وراثت نیاز به تسلیم اظهارنامه و گرفتن رسید اظهارنامه مالیات بر ارث ندارید. البته می توانید این کار را انجام دهید اما اظهارنامه مالیات بر ارث جزء مدارک لازم برای گرفتن گواهی انحصار وراثت نمی باشد و شوراهای حل اختلاف می توانند بدون دریافت گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث نسبت به صدور گواهی حصر وراثت برای وراث اقدام کنند.

در قانون مالیات بر ارث جدید، این امکان به وجود آمده است که هر یک از ماترک(املاک، سپرده های بانکی و امثالهم) بصورت جداگانه مالیاتشان پرداخت گردد. به عبارت دیگر لازم نیست که وراث نسبت به تسویه مالیات بر ارث کلیه ماترک و اموال متوفی بصورت یکجا اقدام کنند، بلکه هر زمان که مایل به انتقال سند یا فروش هر یک از اموال یا تقسیم آن باشند، می توانند نسبت به پرداخت مالیات بر ارث آن بخش از ماترک اقدام کنند.

تغییر دیگری که در قانون مالیات بر ارث جدید اعمال شده است، حذف معافیت های مالیاتی است که در قانون قدیم وجود داشت. در قانون قبلی مالیات بر ارث تا سقف 3 میلیون تومان از مالیات بر ارث(برای وراث طبقه اول) یا تا سقف 5 میلیون تومان(برای وراث طبقه اولی که محجور یا ناتوان هستند) از پرداخت مالیات بر ارث معاف بودند. اما در قانون جدید این سقف معافیت های مالیاتی برداشته شد – البته خوشبختانه از لحاظ نرخ مالیات بر ارث و نحوه محاسبه مالیات بر ارث تغییراتی به جهت مثبت و به نفع وراث صورت گرفت که در مقاله نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث توضیح داده می شود.

دیگر تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث افزایش زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی است که در قانون قبلی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث شش ماه بود؛ یعنی اگر تا 6 ماه اظهارنامه مالیات بر ارث را وراث تسلیم کنند مشمول قوانین مربوط به معافیت ها و تخفیف ها می شوند و در غیر اینصورت به مالیات بر ارث آنها جریمه تعلق می گرفت. اما در قانون جدید این مهلت و زمان تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به یکسال افزایش یافته است که البته در این حالت نیز چنانچه ورثه یک سال از تاریخ فوت اقدامی در این باره انجام ندهند، مالیات متعلقه در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، بدون کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی وی وصول خواهد شد.

یک تغییر و ماده جدید دیگر در قانون جدید مالیات بر ارث این است که در قانون قبلی مالیات بر ارث ارزش اموال و دارایی های متوفی(شخص فوت شده) با قیمت زمان فوت وی محاسبه می شد اما در قانون جدید مالیات بر ارث ارزش اموال و دارایی های متوفی به قیمت زمان انتقال یا تحویل به وراث صورت می پذیرد. یعنی در قانون قبلی اگر شما بعد از یک یا دو سال می خواستید که مالیات ملک ارثی خود را پرداخت کنید، ارزش آن بر مبنای سال فوت یعنی یک یا دو سال قبل محاسبه می شد اما در قانون جدید بر مبنای نرخ روز ملک محاسبه می شود.

تغییر دیگر در قانون مالیات بر ارث که در قوانین جدید مالیات بر ارث گنجانده شده، حذف ضرورت اعلام اموال(اعم از وجوه نقد، سفته، سهام و امثالهم) متوفی طی یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت شخص به حوزه مالیاتی مربوطه است. در واقع در قانون جدید مالیات بر ارث این تکلیف از عهده بانک ها خارج شده است.

موارد فوق الذکر تنها برخی از مهمترین تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث است که از سال 1395 اجرایی شده اند و تغییرات جزئی دیگری نیز در قانون جدید مالیات بر ارث صورت گرفته که می توانید با مراجعه به قانون مالیات های مستقیم، وکیل یا ادارات مالیات از آنها آگاه شوید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 504
تعداد کل آرا: 4751
تعداد کل بازدیدها: 2228916

نظرات کاربران

*