تعلل در تمدید قرارداد اجاره نامه چه عواقب و حکمی دارد؟

تعلل در تمدید قرارداد اجاره نامه چه عواقب و حکمی دارد؟

همانطور که می دانید بعد از اتمام مدت/دوره قرارداد اجاره(اجاره نامه) در صورت عدم تمایل و توافق موجر و مستاجر مبنی بر تمدید قرارداد اجاره، مستاجر موظف به تخلیه و تحویل ملک و موجر موظف به پرداخت مبلغ قرض الحسنه(پول پیش) می باشد. اما اگر موجر(مالک) و مستاجر بر سر مبلغ قرارداد(که توصیه می شود هر دو این کار را یک ماه پیش از خاتمه قرارداد اجاره انجام دهند) توافق و مایل به تمدید قرارداد اجاره باشند، باید قرارداد اجاره نامه جدید را با شرایط توافق شده جدید(که می تواند تنها مبلغ یا مفاد دیگر اجاره نامه باشد) منعقد و امضا نمایند. اما بعضا پیش آمده است که مالک/موجر و مستاجر پیش یا پس از اتمام مدت قرارداد اجاره نامه بصورت شفاهی توافق بر سر تمدید قرارداد اجاره نامه کرده اما یکی از طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اجاره نامه و امضا آن یا عمدا و یا سهوا(که البته قابل قبول نیست و حتی در صورت پیش آمدن شرایط و مشکلات خاص باید قرارداد جدید را امضا کنند) تعلل می کنند و حاضر به تمدید قرار داد اجاره نمی شوند. در اینجا به بررسی شرایط و عواقب تعلل موجر یا مستاجر نسبت به تمدید قرارداد می پردازیم.

نکته اول این است که با توجه به اینکه موجر می تواند در هر زمانی دستور تخلیه گرفته و برای تخلیه ملک اقدام کند، عدم تمدید و امضا قرارداد اجاره به ضرر مستاجر می باشد؛ حتی اگر مستاجر اجاره یک ماه از دوره جدید اجاره(یعنی بعد از اتمام مدت قرارداد اجاره اولیه) را پرداخت کرده باشد. در واقع همانطور که در مقاله دستور تخلیه چیست و چه فرقی با حکم تخلیه دارد؟ ذکر شد، موجر می تواند بعد از اتمام مدت قرارداد(اگر عادی تنظیم شده باشد از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه و اگر اجاره نامه رسمی باشد از طریق دایره اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک) نسبت به گرفتن دستور تخلیه اقدام کند. ضمن اینکه اگر در این زمان مستاجر ملک را در اختیار داشته باشد و تخلیه نکرده باشد، متضمن پرداخت اجاره بهای آن دوره است.

بنابراین توصیه می شوند که هر دو طرف قرارداد اجاره/اجاره نامه بعد از اتمام مدت قرارداد نسبت به تمدید قرارداد اجاره و انعقاد و امضا یک قرارداد جدید برحسب توافقات شان اقدام کنند. حتی اگر این تعلل از جانب مستاجر باشد، موجر بهتر است که با اصرار از مستاجر انعقاد یک قرارداد جدید را بخواهد تا دریافت مبالغ اجاره حسب یک قرارداد اجاره فی مابین باشد و مستاجر نتواند در خصوص پرداخت اجاره براساس مبلغ توافق شده نقض عهد داشته باشد.

در نهایت توصیه می شود که چه برای نوشتن یک قرارداد اجاره جدید و چه برای تمدید آن مقاله چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟ را مطالعه نمایید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 3

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 173
تعداد کل آرا: 2586
تعداد کل بازدیدها: 631179


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)