تعریف مشارکت مدنی به زبان ساده

تعریف مشارکت مدنی به زبان ساده

طبق مواد 571  و پس از آن قانون مدنی که به موضوع شرکت/مشارکت می پردازد؛ مشارکت ها/شرکت‌ها به دو نوع مدنی و تجاری تقسیم می‌شوند. شرکت‌های تجاری مشمول قانون تجارت شده و به محض ثبت، از شخصیت و ماهیتی حقوقی برخوردار می‌شوند اما شرکت‌های مدنی یا مشارکت مدنی تابع قانون مدنی هستند و شخصیت حقوقی ندارند یعنی چند شریک با سرمایه نقدی یا غیرنقدی جمع می شوند و با هم مشارکت می‌کنند. در این حالت سرمایه یا راس‌المال می‌تواند منقول یا غیرمنقول باشد.

طبق تعریف قرارداد مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به صورت مشاع و برای انجام کاری معيّن در زمينه فعاليت‌های توليدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قراردادی است که تنظیم می شود.

قراردادهای مشارکت مدنی می تواند در حوزه های مختلفی همچون بازرگانی(صادرات، واردات، بازرگانی داخلی)، تولید(محصول، مشارکت در ساخت ساختمان یا هر سازه دیگری) و خدماتی باشد.

همانطور که در تعریف معین شد، قراردادهای مشارکت مدنی می تواند بین دو شخص حقیقی(که طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ است) و یک شخص حقیقی با حقوقی(مانند اینکه بین یک فرد و بانک) یا دو شخص حقوقی صورت پذیرد.

در قراردادهای مشارکت مدنی معمولا سهم الشرکه هر طرف اعم از نقدی یا غیرنقدی باید معین گردد تا میزان انتفاع و سود حاصل از این مشارکت مدنی نیز قابل محاسبه و پرداخت شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 3
sigmaمجموع آرا: 6

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه بوده و به حوزه فاوا و کارآفرینی علاقه دارند.

تعداد کل مقالات: 261
تعداد کل نظرات : 78
تعداد کل آرا: 1126
تعداد کل بازدیدها: 149242


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)