تست های مختلف برای تعیین سن بیولوژیکی

تست های مختلف برای تعیین سن بیولوژیکی

تعیین سن بیولوژیکی بسیار مهم و با اهمیت می باشد، در بسیاری از مواقع آشنایی و اطلاع داشتن از سن بیولوژیکی برای سلامتی و شناخت میزان سلامتی انسان مهم است، راه های زیاد برای تعیین سن بیولوژیکی وجود دارد، که در این مطلب چند روش را تقدیم شما می کنیم.

در میان سن شناسنامه انسان با سن بیولوژیکی آن می توان به مقدار زیاد تفاوت وجود داشته باشد. اگر یک انسان بر اساس شناسنامه چهل سال دارد، احتمال دارد سن بیولوژیک وی 60 سال باشد، یا برعکس در برخی افراد با آنکه سن شناسنامه ای 50 می باشد، ولی سن بیولوژیکی می توان 30 سال باشد.

سن بیولوژیکی از دید بیولوژی ارگانیسم بدن انسان، میزان فعالیت اندام های بدن را نشان می دهد. اگر شما هم می خواهید خودتان سن بیولوژیکی خود را معین کنید، از روش های ساده ای که در ادامه تقدیم شما می شود استفاده کنید.

تست اول:

در وضعیت آرام و ساکت، به مدت یک دقیقه تعداد ضربان نبض خود را اندازه گیری کنید، سپس سی بار بشینید و بر خیزید:

- اگر بین تعداد ضربان نبض تعداد ده عدد اختلاف وجود داشته باشد، می توان گفت که سن بیولوژیک شما 20 می باشد.

- اما اگر بین ده الی بیست عدد فرق داشته باشد، سن بیولوژیکی 30 می باشد.

- اگر بین بیست الی سی عدد فرق داشته باشد، می توان گفت که سن بیولوژیکی 40 می باشد

- اگر بین 30 الی 40 عدد فرق داشته باشد، سن بیولویکی بالای 50 می باشد.

- ولی اما اگر از چهل عدد بیشتر باشد، سن بیولوژیکی شما بالای 60 سال است.

تست دوم:

برای انجام تست دوم، پاهای خود را از هم جدا کنید و راست بایستید، بدون اینکه زانوهایتان خم شود، کف دست هایتان را سعی کنید به زمین بزنید:

- اگر می توانید کف دست هایتان را به زمین بزنید، می توان گفت که سن بیولوژیکی شما 20 الی 30 ساله می باشد.

- اگر نوک انگشتانتان به زمین خورد، می توان گفت که سن بیولوژیکی شما 40 سال می باشد.

- اگر دست هایتان پایین تر از زانوهایتان قرار گرفت، سن بیولوژیکی 50 سال می باشد.

- اگر دست هایتان پایین تر از زانوها نمی رود، می توان گفت که سن بیولولوژیکی شما 60 سال می باشد.

تست سوم:

برای تشخیص سن پوستتان، انگشت سبابه و اشاره را بر کف دست دیگرتان به مدت 5 ثانیه محکم فشار دهید، محلی که فشار داده اید سفید می شود و شکل آن تغییر می کند. مدت زمان بازگشت این محل به حالت اولیه را خود تایم بگیرید:

- اگر بعد از 5 ثانیه به حالت اول خود بازگشت، می توان گفت سن پوست 30 سال می باشد.

- اگر این مدت 8 ثانیه طول کشید، سن بیولوژیک شما 40 می باشد.

- اگر ده ثانیه طول کشید، سن بیولوژیکی شما 50 سال است.

اگر زمان برگشت پوست به حالت اولیه خود بیش از 15 ثانیه ادامه یافت، می تواند گفت که سن بیولوژیکی شما 60 سال می باشد.

تست چهارم:

برای تشخیص سن بیولوژیکی سیستم تنفسی از روش زیر استفاده کنید، شمع را روشن کنید و آن را با یک نفس خاموش نماید، اگر شمع را:

- از فاصله ی نیم متری می توانید، خاموش کنید، سن بیولوژیکی سیستم تنفسی 20 سال است.

- از فاصله 80 تا 90 سانتی متری سن بیولوژیکی 30 سال است.

- از فاصله 70 تا 80 سانتی متری سن بیولوژیکی 40 سال می باشد.

- از فاصله 60 تا 70 سانتی متری سن بیولوژیکی 50 سال می باشد.

- اگر از فاصله 90 الی 100سانتی متری شمع را خاموش کردید، سن بیولوژیکی 60 سال است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1158
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
تست های مختلف برای تعیین سن بیولوژیکی
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)