تربیت صحیح کودکان | کودکان را مجبور به گفتن «ببخشید» نکنید

تربیت صحیح کودکان | کودکان را مجبور به گفتن «ببخشید» نکنید

بسیاری از والدین وقتی کودکشان کار نادرستی انجام می دهد وی را مجبور می کنند که عذر خواهی کند و از آنها و یا دیگران طلب بخشش نماید، در حالی که مجبور کردن کودکان به گفتن ببخشید، یک اشتباه است و اجازه بروز صحیح احساسات را به کودک نمی دهد و از طرف دیگر دروغ گفتن را به کودک یاد می دهد.

ما زود به زود در محل بازی کودکان، مهد کودک ها و مدارس این گونه حوادث را شاهد هستیم، که یکی از بزرگترها، از کودک به خاطر کاری که انجام داده، اصرار به معذرت خواهی کودک از خود و یا دیگری می کند. علاوه بر این گاهی مشاهده می کنیم که پدر و یا مادر برای اینکه کودک از دیگر عذر خواهی کند خیلی او را تحت فشار می گذارند.

البته این کار را والدین برای تربیت کودکان خود قدمی مهم و ضروری حساب می کنند. اما اگر به موضوع دقیق نگاه کنیم، متوجه اشتباه بودن این مساله می شویم. چرا که مغز کودکان هنوز به اندازه کافی رشد نیافته است، که همه مسائل را درک کند. لذا قبل از اینکه کودک را مجبور به عذر خواهی کنیم، باید به برخی مسائل توجه شود.

در درجه اول لازم است به یاد داشته باشیم که، بد رفتاری کودکان بی دلیل و بی جا نیست. لذا ابتدا باید ریشه یابی شود و با کودک صحبت کرد و در مورد چرایی این حرکت و عمل از وی سوال شود. رد کردن و گذراندن احساسات بد در رشد کودک نقش بزرگی دارد و در وضعیت سلامتی کودک بسیار تاثیرگذار می باشد. به همین دلیل سعی کنید که کودک احساسات منفی خود را به صورت نرمال بگذراند. چون که مانند هر انسان عادی، کودکان هم می توانند احساسات خود مانند عصبانیت یا خوشحالی را بروز دهند. لذا برای اینکه کودکان احساسات خود را بدون خطر به روش طبیعی بروز دهند، راه های نرمال و طبیعی را به وی یاد دهید. مثلاً فریاد زدن از ته دل، یا مشت کوبیدن با بالشت و ... در حالی که کودک خودش عصبانی است و هنوز عصبانیت اش خاتمه نیافته، در خواست عذر خواهی کردن از دیگران کار درستی نمی باشد. خودمان را باید در این موقعیت ها تصور کنیم و حتی متوجه می شویم که حق با ما نیست. چرا که انسان های بزرگتر هم در زمان عصبانیت تکبر و غرور خود را زیر پا نمی گذارند.

تربیت صحیح کودکان | کودکان را مجبور به گفتن «ببخشید» نکنید

لازم است به کودکان در مورد ایجاد ارتباط صمیمانه با یکدیگر، طریقه در خواست و نشان دادن خواسته ها و تمایلات، گوش دادن به حرف یکدیگر کمک کرد. بر اساس گفته های روانشناسان، کودکی که قاعده ها و هنجارها را رعایت نکرده، بعد از اینکه عصابنیت اش از بین رفت، می توان از وی به داشتن روابط درست و صمیمانه با خواهر و برادر خود حکم کرد.

همچنین روانشناسان بر این عقیده اند که، وادار کردن کودک به عذر خواهی از دیگران، می تواند به کودک دروغ را یاد بدهد. چرا که، در این لحظه کودک عذر خواهی را از ته دل و به صورت صمیمی نمی خواهد و با گفتن کلمه ببخشید دروغ می گوید.

کودکان همه رفتارها و کردارهای خود را از ما یاد می گیرند. ما بزرگترها می دانیم و لازم هم است که بدانیم، وقتی ما و یا فرزندمان اذیت می شود، موقعی که دلمان می شکند، عذرخواهی کردن بسیار سخت و دشوار می باشد. کودک هم به صورت طبیعی این رفتار را به نمایش می گذارد. به همین دلیل لازم است رفتارها و کردارهای زیبا و مثبت از خود به نمایش بگذاریم تا کودکان آنها را تقلید کنند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1158
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
تربیت صحیح کودکان | کودکان را مجبور به گفتن «ببخشید» نکنید
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)