تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟

تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/05/22

در قوانین هر کشور و نظام های حقوقی بین المللی مفهومی به نام تابعیت(nationality) تعریف شده است که در یک تعریف علمی عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. دو سیستم و حالت کلی برای تعریف تابعیت یک کشور در نظام های حقوقی بین المللی وجود دارد که به سیستم خون یا سیستم خاک تعبیر می شود.

سیستم خاک در تعریف تابعیت به این معنی است که اگر شخص در خاک یک کشور به دنیا بیاید تبعه آن کشور محسوب می شود. نمونه هایی از کشورهایی که از این سیستم برای تعریف تابعیت و تبعه خود استفاده می کنند کشورهای آمریکا و کانادا هستند؛ بدین معنی که اگر کسی در خاک آمریکا یا کانادا به دنیا بیاید تبعه آن کشور محسوب می شود و تابعیت آمریکایی یا کانادایی دارد.

اما در سیستم خون تعریف از تابعیت بدین معنی است که اگر کسی پدر یا مادر یا یکی از آنها تبعه یک کشور باشند فرزندان آنها نیز تبعه آن کشور محسوب می شوند. ایران یکی از کشورهایی است که از سیستم خون برای تعریف تابعیت استفاده می کند یعنی همانطور که گفته شد اگر شخصی پدر و مادر او و یا تنها پدر او ایرانی باشد حتی اگر شخص در خارج از ایران نیز به دنیا بیاید، ایرانی محسوب می شود و تابعیت ایرانی دارد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که طبق قوانین تابعیت ایران اگر شخصی در خارج از ایران از پدر (و مادر) ایرانی به دنیا بیاید تبعه ایرانی محسوب می شود.

اما آنچه در قانون مالیات بر ارث به عنوان تابعیت خارجی و تبعه خارجی محسوب می شود، این است که اگر شخص متوفی یا وراث او تابعیت خارجی داشته باشد و اموال و دارایی های او در ایران باشد، مالیات بر ارث او با نرخ دیگری محسوب می شود. در واقع می توان گفت این حالتی است که شخص متوفی یا وارث از پدر ایرانی به دنیا نیامده باشد اما اموالی در ایران داشته باشد که در این حالت تبعه خارجی محسوب می شود و نرخ مالیات بر ارث متفاوتی بر او اعمال می شود. در این خصوص می توانید مقاله  طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟ و نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث را مطالعه نمایید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 504
تعداد کل آرا: 4751
تعداد کل بازدیدها: 2229012

نظرات کاربران

*