تاثیر بازی های کامپیوتری خشونت آمیز بر روی کودکان

تاثیر بازی های کامپیوتری خشونت آمیز بر روی کودکان

امروز بسیاری از کودکان و جوانان وقت خود را صرف انجام بازی های کامپیوتری می کنند، در حالی که بسیاری از این بازی ها دارای صحنه ها خشونت آمیز می باشد و به نوعی احساس خشونت را به کودک منتقل می کند، و جالب این می باشد که بسیاری از کودکان به این گونه بازی ها بیشتر علاقه نشان می دهند، در حالی که این بازی ها بر روی آینده و شخصیت کودک تاثیر منفی دارد.

بازی های کامپیوتری در دنیا، در هر سنی از مردم به صورت گسترده پخش شده است. امروزه بسیاری از کودکان و نوجوانان به وسیله اینترنت با هر نقطه از دنیا به بازی آنلاین با افراد دیگر می پردازند. حتی در بین کودکان هم سن و سال هم این شرایط به وجود آمده است. در حالی که اکثر این بازی ها دارای خشونت می باشند. از این رو، باید دانست که این گونه بازی های خشن برای کودکان چه مضراتی دارد؟ و بر روی روان ها و شخصیت چه تاثیر منفی می گذارد؟.

این سوال ها می تواند هر پدر و مادری را ناراحت کند، از این رو، روانشناسان این گونه بازی ها را به مصلحت نمی دانند.

در زندگی ما، کامپیوتر نقش زیادی دارد، در بسیاری از موارد والدین برای اینکه کودکانشان کمتر شیطنت کند، سعی می کنند آنها را جلوی کامپیوتر بنشانند. تا آنها با بازی های کامپیوتر سرگرم شوند. در میان بازی های کامپیوتری معمولا برای کودکان بازی هایی که دارای خشونت می باشند، جلب توجه می کند، در حالی که این بازی ها تاثیرات منفی دارد. بر اساس مشاهدات می توان گفت که، این گونه کودکان دارای ترس درونی می باشند از این رو، برای از بین بردن این ترس به بازی های خشونت آمیز روی می آورند. برای نمونه کودکی که بر علیه خود خشونت دیده است، نمی توان در مقابل افرادی که به وی خشونت کرد، واکنش نشان دهند از این، با بازی کردن بازی های کامپیوتری خشونت آمیز، به ارضای حس خشونت خود می پردازد. چرا که در این بازی ها کودک می تواند بزند، بکشد، لکد مال کند، و خشونت نشان دهد. در حالی که این بازی ها بر روی کودکان تاثیر منفی دارند.

روانشناسان گفته اند که، این بازی ها می توان وابستگی شدید در کودکان به وجود آورد، چنانکه در ساعت چهار بامداد، و یا حتی پنج بامداد هم کودک دوست بازی را انجام دهد. از این رو، دچار اختلال خواب می شوند.

لازم است که والدین تا حد امکان، سعی کنند کودکان خود را از بازی های کامپیوتر دور کنند و کمتر آنها از این بازی ها استفاده نمایند و به جای آن اوقات فراغت کودکان را با ورزش و یا مطالعه پر کنند. اگر این گونه عمل کنید، دیگر وقتی برای کودکان نمی ماند که به بازی کامپیوتری بپردازند.

اما به صورت معمولی و روزانه کودکان می توانند از کامپیوتر استفاده کنند. برای این برنامه های ویژه ای می توانید داشته باشید.

تا سه سالگی لازم است که کودکان را از وسایل الکترونیکی دور نگه داریم، چرا که این می تواند بر روی روان آنها تاثیر بسیار منفی داشته باشد.

بعد از سه سالگی کودکان به مدت 20 دقیقه، بعد از شش سالگی 40 دقیقه و بعد از 9 سالگی تا یک ساعت و نیم می توانند با کامیپپوتر کار کنند. اما خوب است که این یک و ساعت و نیم یکسره نباشد. مثلا این زمان را تقسیم کنید، که نیم ساعت به نیم ساعت استفاده کنند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1158
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
تاثیر بازی های کامپیوتری خشونت آمیز بر روی کودکان
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)