بی نظمی های قاعدگی یا قاعدگی نامنظم چیست؟ انواع قاعدگی نامنظم کدامند؟

بی نظمی های قاعدگی یا قاعدگی نامنظم چیست؟ انواع قاعدگی نامنظم کدامند؟

در مقاله قاعدگی چیست و دوره قاعدگی چه نقشی در بدن زن دارند؟ درخصوص قاعدگی و چرخه/دوره قاعدگی توضیح داده شد. حال در این مقاله در مورد بی نظمی قاعدگی یا قاعدگی نامنظم توضیح داده می شود.

برای بیشتر زنان دوره منظم قاعدگی بین 21 تا 35 روز است. با این حال 14 تا 25 درصد از زنان مبتلا به چرخه ها/دوره های قاعدگی نامنظم(Menstrual irregularities) هستند، بدین معنی که طول دوره قاعدگی کوتاهتر یا بلندتر از میزان نرمال است یا میزان آن از حد معمول سنگین تر یا سبک تر است؛ ضمن اینکه ممکن است در دوره قاعدگی مشکلاتی مانند درد در ناحیه شکم/دل پیچه مشاهده شود. نامنظم بودن قاعدگی می تواند همزمان با تخمک گذاری باشد یا بدون تخمک گذاری باشد.

شایع ترین بی نظمی های قاعدگی یا قاعدگی نامنظم به شرح زیر هستند:

آمنوریا(Amenorrhea) که به معنای نداشتن دوره قاعدگی است. اگر دختری تا سن 16 سالگی پریود نشود و قاعدگی نداشته باشد یا زمانیکه تا 3 ماه بدون اینکه زن حامله باشد قاعدگی او متوقف شده باشد، دچار امنوریا شده است.

اولیگومنوریا(Oligomenorrhea) که به معنای دوره های قاعدگی نامتناوب است یعنی دوره های قاعدگی که هر 35 روز بطور مجزا اتفاق می افتد.

منوراگیا(Menorrhagia) یا قاعدگی سنگین که به آن خونریزی شدید هم می گویند. لازم به ذکر است که خونریزی ناشی از عدم تخمک گذاری(anovulatory) و منوراگیا در یک گروه قرار می گیرند، یک دلیل و عامل ایجاد نداشته و برای تشخیص آنها باید از روش های تشخیصی متفاوتی استفاده کرد.

خونریزی طولانی مدت قاعدگی که به معنای خونریزی است که بیش از 8 روز منظم طول بکشد.

دیسمنورا(Dysmenorrhea) که به معنای قاعدگی های دردناک است که ممکن است حالت چنگ زدن شدید نیز شامل شود.

بی نظمی های قاعدگی دیگر یا قاعدگی نامنظم به شرح زیر هستند:

پلی منوریا(Polymenorrhea) که به معنای دوره های قاعدگی متناوبی هستند که هر کدام کمتر از 21 روز روی می دهند.

دوره های قاعدگی نامنظم که هر دوره/چرخه آن بیش از 20 روز است.

خونریزی کوتاه شده قاعدگی که کمتر از 2 روز بطول می انجامد.

خونریزی بین قاعدگی که در آن خونریزی بین دوره های قاعدگی روی می دهد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 308
تعداد کل آرا: 3270
تعداد کل بازدیدها: 1028002
بی نظمی های قاعدگی یا قاعدگی نامنظم چیست؟ انواع قاعدگی نامنظم کدامند؟
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)