بیماری های دستگاه و مجاری ادراری در زنان

بیماری های دستگاه و مجاری ادراری در زنان

دستگاه و مجاری ادراری شامل مجموعه کلیه ها، مثانه و مجراهای متصل کننده این دو ارگان بدن است که کارشان تولید و دفع ادرار از بدن است.

بهداشت و سلامت دستگاه ادراری به معنای آن است که مشخص شود که این مجموعه ارگان های تشکیل دهنده دستگاه ادراری تا چه حد تولید و کنترل ادرار را خوب انجام می دهند، ضمن اینکه مشکلات و ناراحتی های این دستگاه نیز بررسی می شوند. این امراض دستگاه ادراری می تواند بر روی کل مجاری یا دستگاه ادراری یا برخی از ارگان های این دستگاه مانند مثانه تاثیر گذارند. مشکلات و امراض دستگاه ادراری در زنان بطور خاص وجود دارد که دو نوع از شایعترین بیماری های دستگاه ادراری در زنان به شرح زیر هستند:

عفونت های دستگاه ادراری(Urinary Tract Infections/UTIs)

تکرر ادرار یا نشت ادرار

در مقالات آتی در مورد این دو بیماری دستگاه ادراری زنان توضیح داده می شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 308
تعداد کل آرا: 3270
تعداد کل بازدیدها: 1028002
بیماری های دستگاه و مجاری ادراری در زنان
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)