بزرگترین جنگ های تاریخ کدامند؟ فهرست ده جنگ بزرگ جهان

بزرگترین جنگ های تاریخ کدامند؟ فهرست ده جنگ بزرگ جهان

مقوله تاسف بار جنگ در طول بشر همیشه وجود داشته است و بسیاری از انسان ها به دلیل منیت و خودخواهی خود همیشه آغازگر جنگ بوده اند. اما شاید برای بسیاری از ما جالب باشد که از بین جنگ های تاریخ بشر کدام جنگ بزرگترین جنگ محسوب می شود. در زیر فهرستی از بزرگترین جنگ های تاریخ بشر که متاسفانه از حیث کشته شدگان به ترتیب بیشترین تعداد را داشته اند،‌ آورده می شوند.

فهرست زیر بزرگترین جنگ های جهان که متاسفانه بیش از ۲۰.۰۰۰ کشته داشته اند را به ترتیب بیشترین کشته نشان می دهد:

جنگ استعمار اروپا در آمریکا: تعداد کشته شدگان بین ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۷.۷۵۰.۰۰۰ تخمین زده شده است. این جنگ در قاره آمریکا شمالی و جنوبی بین سالهای ۱۴۹۲ تا ۱۶۹۱ بوقوع پیوسته است.

جنگ جهانی دوم دومین جنگ بزرگ جهان است که بین ۱۵.۸۴۳.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ نفر تعداد کشته شدگان آن تخمین زده شده است. همانطور که می دانید این جنگ در کل جهان بویژه قاره اروپا بین سالهای ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵میلادی بوقوع پیوسته است.

فتوحات مغول یا به عبارت ساده جنگ ها و حملات مغول ها که بین سالهای ۱۲۰۶ تا ۱۳۶۸ بوقوع پیوست سومین جنگ بزرگ تاریخ از لحاظ تعداد کشته شدگان بوده است که بین ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ نفر تعداد کشته شدگان این جنگ ها و فتوحات مغولیان تخمین زده شده است.

استعمار اسپانیا در قاره آمریکا(شمالی و جنوبی) که بین سالهای ۱۴۹۲ تا ۱۵۴۲ میلادی روی داده است نیز در فهرست جنگ های بزرگ جهان قرار دارد این جنگ ها بین ۱۵ تا ۷۰ میلیون کشته داشته است و طی آن قاره آمریکا در سلطه اسپانیایی ها قرار گرفت.

جالب است که در فهرست بزرگترین جنگ های جهان،‌ یک جنگ در چین که به جنگ یا سلطه کینگ بر مینگ(Qing conquest of Ming) شهرت یافته است و جنگ بین دو پادشاه و سلسله در چین بوده است،‌ با بیش از ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ کشته پنجمین جنگ بزرگ جهان محسوب می شود. این جنگ بین سالهای ۱۶۱۶ تا ۱۶۶۲ میلادی روی داده است.

جنگ یا سلطه/تصرف اسپانیایی ها بر امپراتوری آزتک(Spanish conquest of the Aztec Empire) ششمین جنگ بزرگ تاریخ جهان محسوب می شود که بیش از ۲۴.۳۰۰.۰۰۰ نفر کشته داده است. این جنگ در بین سالهای ۱۵۱۹ تا ۱۶۳۲ میلادی در مکزیک روی داده است و از جمله مهمترین جنگ های مربوط به استعمار اروپا بر قاره آمریکا بوده است.

شورش تایپینگ(Taiping Rebellion) که از جمله جنگ های مذهبی بین پادشاهان و حاکمان چین و گروه های مذهبی بوده است،‌ بین سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۴ در چین روی داده است و بین ۵ تا ۱۰۰ میلیون نفر تعداد کشته شدگان آن پیش بینی شده است،‌ هفتمین جنگ بزرگ تاریخ محسوب می شود.

جنگ دوم چین و ژاپن(Second Sino-Japanese War) که بین سالهای ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵ میلادی روی داده است،‌ هشتمین جنگ بزرگ تاریخ با تخمین تعداد کشته شدگان بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر محسوب می شود.

شورش آن لوشان که از جمله شورش های بوقوع پیوسته در چین در بین سالهای ۷۵۵تا ۷۶۳ میلادی در زمان سلسله تانگ روی داده است با ۱۳ تا ۳۶ میلیون نفر کشته نهمین جنگ بزرگ تاریخ تخمین زده شده است. این جنگ در چین و محدوده ویتنام روی داده است.

جنگ های آلمانی(Germanic Wars) در واقع سلسله جنگ هایی بین رومن ها(رومی ها) و قبایل آلمانی است که بین سالهای ۱۱۳ تا ۵۹۶ میلادی در اروپا روی داده اند و با بیش از ۱۵.۴۵۰.۰۰۰ نفر کشته دهمین جنگ بزرگ تاریخ محسوب می شود. البته تعداد کشته شدگان باید بیش از این باشد و این رقم حداقل میزان کشته شدگان این جنگ ها بوده است.

در نهایت جنگ جهانی اول با رقمی بین ۸.۵۴۵.۸۰۰ و ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ کشته یازدهمین جنگ بزرگ تاریخ محسوب می شود.

فهرست فوق فهرست ده جنگ بزرگ جهان بود و اگر بخواهیم جنگ های دیگر را بررسی کنیم متاسفانه تعداد کشته شدگان جهان به چندین میلیارد ممکن است برسد. جالب است بدانید که جنگ ایران و عراق با تخمین تعداد کشته شدگان بین ۲۸۹.۲۲۰ و ۱.۱۰۰.۰۰۰ نفر کشته در لیست 50 جنگ بزرگ جهان قرار دارد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 828
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)