اینترنت نامحدود و غیرحجمی شرکت شبکه ارتباط شبدیز

اینترنت نامحدود و غیرحجمی شرکت شبکه ارتباط شبدیز

در مقاله اینترنت نامحدود و غیرحجمی چیست؟ اینترنت نامحدود و غیرحجمی چگونه محاسبه می شود؟ درخصوص سرویس های اینترنت نامحدوده و غیرحجمی و نحوه محاسبه و استفاده از این سرویس ها توضیح داده شد. در این مقاله در مورد سرویس های اینترنت نامحدود و غیرحجمی شرکت شبکه ارتباط شبدیز که یکی از شرکت های سروکو و ارائه دهنده خدمات مختلف اینترنتی در سراسر ایران است توضیح داده می شود.

سرویس های اینترنت نامحدود و غیر حجمی شرکت شبدیز به شرح زیر هستند:

سرویس اینترنت نامحدود 512 کیلو بیت بر ثانیه یک ماهه: حداقل سرعت 128 کیلوبیت برثانیه و حداکثرسرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه، میزان مصرف منصفانه 15 گیگابایت است که به قیمت 10.000 تومان ارائه می شود.

سرویس اینترنت نامحدود 1 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه: حداقل سرعت 128 کیلوبیت برثانیه و حداکثرسرعت 1 مگابیت بر ثانیه، میزان مصرف منصفانه 30 گیگابایت است که به قیمت 20.000تومان ارائه می شود.

سرویس اینترنت نامحدود 2 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه: حداقل سرعت 128 کیلوبیت برثانیه و حداکثرسرعت 2 مگابیت بر ثانیه، میزان مصرف منصفانه 60 گیگابایت است که به قیمت 25.000تومان ارائه می شود.

سرویس اینترنت نامحدود 3 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه: حداقل سرعت 128 کیلوبیت برثانیه و حداکثرسرعت 3 مگابیت بر ثانیه، میزان مصرف منصفانه 90 گیگابایت است که به قیمت 35.000تومان ارائه می شود.

سرویس اینترنت نامحدود 4 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه: حداقل سرعت 128 کیلوبیت برثانیه و حداکثرسرعت 4 مگابیت بر ثانیه، میزان مصرف منصفانه 120 گیگابایت است که به قیمت 40.000تومان ارائه می شود.

سرویس اینترنت نامحدود 8 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه: حداقل سرعت 128 کیلوبیت برثانیه و حداکثرسرعت 8 مگابیت بر ثانیه، میزان مصرف منصفانه 150 گیگابایت است که به قیمت 50.000 تومان ارائه می شود.

سرویس اینترنت نامحدود 16 مگا بیت بر ثانیه یک ماهه: حداقل سرعت 128 کیلوبیت برثانیه و حداکثرسرعت 16 مگابیت بر ثانیه، میزان مصرف منصفانه 240 گیگابایت است که به قیمت 80.000تومان ارائه می شود.

برای خرید یا ثبت نام به عنوان مشترک سرویس های اینترنت نامحدود شبدیز می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.shabdiznet.com/ADSL/price/

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 308
تعداد کل آرا: 3270
تعداد کل بازدیدها: 1028002
اینترنت نامحدود و غیرحجمی شرکت شبکه ارتباط شبدیز
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)