اولین بار کشاورزی در چه دورانی شکوفا شد؟

اولین بار کشاورزی در چه دورانی شکوفا شد؟

شکار، در بهترین حالت خود روشی نامطمئن برای فراهم کردن غذاست حتی زمانی که رژیم غذایی با دانه ها و میوه ها تکمیل شده باشد.

کمی پس از آخرین عصر یخ، حدود 7000 سال پیش از میلاد مسیح ( در دوره ی نو سنگی )، برخی شکارچیان و گردآورندگان عمدتا برای خوراک خود به کشاورزی روی آوردند. دیگران راه چوپانی و چادر نشینی خود را ادامه دادند. در واقع، خود کشاورزی هم در طول زمان دستخوش تحولاتی شد و مردم دوران نو سنگی سال ها می دانستند چطور محصول را برداشت کنند.

تغییر واقعی زندگی انسان از زمانی اتفاق افتاد که بخش اعظمی از مردم در درجه ی اول و به شکل ثابت شروع به تکیه بر غلاتی که می کاشتند و حیوانات خانگی شان کردند. کشاورزی یک زندگی سالم و مطمئن را تضمین کرد. مردم نو سنگی با استفاده از آن به شکوفایی رسیدند و عصری پر انرژی و خلاقانه را به راه انداختند. آنها مسئول بسیاری از اختراعات و نوآوری های اساسی که دنیای مدرن را مدیون خود کرده هستند.

واضح است که اول از همه این کشاورزی سازمان یافته بود که موجب اتکای مردم نوسنگی بر کشاورزی به عنوان منبع غذایی نه تنها اولیه بلکه مکمل گردید. به این ترتیب، آنها فعالیت اولیه ی اقتصادی را در تمام دوران باستان و اساس زندگی مدرن توسعه بخشیدند.

تحولات شهری و در نهایت پیدایش شهرها با روزمرگی های ثابت کشاورزان نوسنگی همراه شد. کشاورزان نوسنگی اغلب بیش از میزان غذای مصرفی تولید می کردند و جمعیت بزرگتر و سالم تری را شکل می داد. در عوض، رشد جمعیت اتکای بیشتری بر کشاورزی ایجاد کرد چرا که تنها کشاورزی سازمان یافته می توانست تعداد بیشتری از افراد را تامین کند.

از آنجایی که مازاد غذا می توانست برای مبادله با دیگر اجناس به کار رود، عصر نوسنگی آغاز مبادله ی کالا در سطح گسترده را شاهد بود. طی مدتی، پیچیدگی های جوامع نوسنگی منجر به پیشرفت های نوشتاری شد که ناشی از نیاز به نگه داشتن مدرک بوده و بعد ها برای تجربیات مکرر، یادگیری و عقاید به کار رفت.

تبدیل شدن به یک زندگی آرام هم تاثیر اساسی روی اصول خانواده داشت. نیاز و فشارهای مشترک موجب شد تا روابط خانواده های پرجمعیت ناآرام تر از جوامع نوسنگی باشد. و این مسئله برای خانواده های پرجمعیت دست و پا گیر بود. در شهرک ها و شهرها خانواده های کوچک بیشتر نیازمند همسایه های نزدیک خود بودند تا قوم و خویشان خود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مترجم و مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 243
تعداد کل نظرات : 21
تعداد کل آرا: 340
تعداد کل بازدیدها: 63798


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)