اهمیت و فواید درختان توسکا در طبیعت چیست؟

اهمیت و فواید درختان توسکا در طبیعت چیست؟

درختان توسکای سرخ با رشد محکمی در کنار هم و جمعا بافتن پوشش چتر مانند به هم فشرده از شاخه ها می تواند کاملا از حضور چیز دیگری در آن مکان جلوگیری کند.

انواع خاصی مانند تمشک سرخ و سرخس شمشیری خطوطی را برای محدودیت نور خورشید به صورت لکه هایی در طول شاخه ها دارند. اما تعداد کمی از درختان همیشه سبز در این مکان جان سالم به در می برند؛ با این حال تعدادی از آن ها می توانند با رشد اولیه و عظیم درختان توسکا رقابت کنند. یک درخت صنوبر داگلاس ده سال پس از یک درخت توسکا به بالاترین حد رشد خود می رسد. اگر هر دوی آنها در یک زمان شروع به زندگی کنند، توسکا به سرعت رشد کرده و داگلاس را شکست می دهد.

پس از این که چتر شاخه های یک توسکا بسته شد، صنوبر داگلاس از کاهش رشد چشمگیری رنج می برد و اغلب طی هفت سال از بین می رود. حتی برخی از انواع سایبانی درختان مانند صنوبر کانادایی ممکن است به شکل بدی در زیر توسکاهای جوان سلطه جو متوقف شوند. شرکت هایی که به شدت درگیر کار با الوار بودند، طبیعتا نمایی از درخت های توسکا را می بریدند که برخی دیگر از درختان همیشه سبز دیگر را متوقف کرده بودند.

اما زمان در حال تغییر است؛ به نظر می رسد درختان جنگلی برای شرکت در برنامه های مدیریتی آنها با توجه به نقش بوم شناختی توسکاها آمادگی داشته باشند. در میان نقش کمکی بوم شناختی توسکا، این درخت قادر است میزان نیتروژن را در خاک های کم نیتروژن تامین کند. ریشه های توسکا دارای مجموعه ای از ریزگره هایی برای تامین نیتروژن است که شبیه همان هایی که در سبزیجاتی مانند لوبیا سبز دیده می شود.

علاوه بر این، خاک های تازه تحول یافته با پس رفت اخیر یخچال ها و توسکاهای کاشته شده نشان می دهند که این درختان هر ساله به اندازه ی ده بسته کود نیتروژن مرغوب برای هر هکتار تامین می کنند. دیگر تغییرات شیمیایی خاک که موجب رشد می شود شامل پایین آوردن مقدار اصلی و افزایش حالت اسیدی خاک می شود.

به همین شکل هم کربن و کلسیم خاک اضافه می شود. یکی دیگر از نقش های مهم بسیاری از توسکاها در حیات وحش به خصوص در مناطق کوهستانی این است که میزان جریان آب را در آب رسانی بهار را می سنجد.

در کشور ژاپن و دیگر کشورها، توسکاها برای استحکام خاک در شیب تند کوهستان ها کاشته شده اند. به همین صورت، توسکاها برای مقاوم سازی و احیای مواد از دست رفته که در اثر معادن قدیمی، ته نشین شدن سیل و مناطقی که کوه ریزش کرده در اروپا و آسیا کاشته شده اند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مترجم و مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 243
تعداد کل نظرات : 29
تعداد کل آرا: 398
تعداد کل بازدیدها: 89630


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)