انواع آزمایش های پزشکی کدامند؟ فهرست آزمایشات پزشکی

انواع آزمایش های پزشکی کدامند؟ فهرست آزمایشات پزشکی

همانطور که می دانید علم پزشکی با روند پیشرفت و رو به رشدی که داشته است شاهد گسترش این علم و پیشرفت در جزئی ترین بخش های عملکرد بدن انسان بوده است. این نفوذ و پیشرفت علم پزشکی در جزئی ترین اجزای بدن انسان بواسطه برخی از ابزارهای پزشکی است که یکی از مهمترین آنها آزمایش های پزشکی است. در حال حاضر بیش از چند صد نوع آزمایش پزشکی وجود دارد که برخی از آنها رایج تر بوده و تعدادی دیگر در موارد خاص و برای تشخیص بیماری های خاص مورد استفاده قرار می گیرند. بیشتر این آزمایش ها با تست بر روی مواردی مانند خون، ادرار و مدفوع انجام می گیرند و برخی دیگر از انواع آزمایش های پزشکی بر روی دیگر اجزا یا مایعات بدن انسان انجام می گیرند مانند آزمایش مغز نخاع، آزمایش خلط و آزمایش کشت تراشه.

در این نوشته برخی از انواع آزمایش ها که بر روی مایعات و اجزا بدن فوق الذکر انجام می گیرند فهرست می شوند.

آزمایش خون که خود می تواند شامل بررسی و تست یا یا چندین عنصر موجود در خون باشد که این تست مواد مختلف تشکیل دهنده خون خود می تواند یک آزمایش جداگانه ای را شکل دهد. برخی از انواع آزمایش های خون شامل تست این اقلام در خون هستند که در مقالات بعدی توضیح داده می شوند.

CBC , FBS, BS, HB, HCT, PLT, PT, PTT, Cholesterol, FB, K-CA-LDL-HDL

آزمایش های ادرار که دو نمونه از معروف ترین آنها آزمایش UA, UC هستند.

آزمایش مدفوع که دو مورد از آزمایش های رایج و روتین مدفوع آزمایش گایاگ و کشت مدفوع است.

در مقالات آتی بیشتر درخصوص انواع آزمایش های خون، آزمایش ادرار، آزمایش مدفوع که آزمایش های رایج و روتین محسوب می شوند و همچنین دیگر انواع آزمایش ها توضیح داده شده و اختصارات مربوط به این آزمایش ها توضیح داده می شوند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 828
تعداد کل نظرات : 156
تعداد کل آرا: 2057
تعداد کل بازدیدها: 399561


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)