انسان در جستجوی معنا؛ معنای زندگی چیست؟(معنای زندگی در نگاه کامو)

انسان در جستجوی معنا؛ معنای زندگی چیست؟(معنای زندگی در نگاه کامو)

تصمیم گیری در مورد اینکه  زندگی ارزش زیستن را دارد یا خیر، مهمترین مسئله ی بشر است. بقیه مسائل تنها یک بازی کودکانه است”        آلبرت کامو     

کامو مسئله زندگی کردن و یا پایان دادن به زندگی را ارجاع می دهد به تضادی که بین عقیده و باور ما و غریزه ما (میل به بقا) وجود دارد.

آلبرت کامو (Albert Camus) در رساله ی خود به اسم افسانه سیزیف (The Myth of Sisyphus) اشاره می کند که زندگی و مواجه ما با هستی به خودی خود بی معنی و ابزورد (Absurd) است و معنای خاصی ندارد و این ماییم که باید در مقابل این پوچی بشوریم و معنایی خلق کنیم.

در واقع می توان از نظریات او اینگونه برداشت کرد که معنای زندگی کشف کردنی نیست، بلکه خلق کردنی است. انسان باید در تعامل با هستی اثری از خودش به جا بگذارد و رنگی بپاشد تا معنایی برای زندگی خلق کند.

بسیاری سالیان سال کامو را متهم به پوچ گرایی می کردند اما خودش معتقد بود:

“من تمام عمرم را صرفه مبارزه با پوچ گرایی و نیهیلیسم کرده ام”

این فیلسوف الجزایری الاصل و برنده ی نوبل ادبیات، در حقیقت معتقد است که تنها عده ی کمی از افراد که او آن ها را ابزوردیست (Absurdist)) می نامید،  می توانند عمیقا به معنای واقعی زندگی پی ببرند. او در کتاب سیزیف می گوید:

“در زمان های قدیم  وقتی می خواستند فردی را اعدام کنند، پارچه ای را که روی آن نقاشی های زیبا کشیده شده بود جلوی او قرار می دادند تا متهم بدبخت، چوبه ی دار را نبیند و نترسد. مناسبات و فعالیت های روزمره و عادی انسان مانند آن پارچه می ماند. مخاطبین تفکر من کسانی هستند که این پارچه را از جلوی چشمشان براشته اند.”

در این سخن در واقع کامو باور دارد که تنها زمانی می توان به خلق معنا دست زد که از سطح روزمرگی و مناسبات عادی زندگی فراتر برویم و در حقیقت از دام پوچی زندگی روتین و سیستم بروکراتیک  بگریزیم و علیه آن بشوریم و معنای ویژه ای خلق کنیم.

انسان در جستجوی معنا؛ معنای زندگی چیست؟(معنای زندگی در نگاه کامو)

تحلیل دیگر از سخن کامو این است که تنها عده ی کمی از افراد هستند که شجاعت این را دارند که این حقیقت عریان را بپذیرند، حقیقتی که می گوید:  مواجه انسان با هستی یک مواجه تضاد آمیز است و پوچ بودن و بی معنی بودن این وضعیت از دل این تضاد بیرون می آید. بله! افراد کمی وجود دارند که شجاعت پذیرش این واقعیت را داشته باشند اما همین افراد هستند که می توانند دست به خلق معنا بزنند.

تو هیچ‌گاه خوشبخت نخواهی بود، اگر در جستجوی این باشی که خوشبختی از چه چیزهایی شکل می‌گیرد. و تو هیچ‌گاه به معنای واقعی زندگی نکرده‌ای اگر به دنبال معنای زندگی گشته باشی. آلبر کامو

 برای مطالعه بیشتر در خصوص معنی زندگی و خوشبختی می توانید مقالات معنی زندگی، چگونه خوشحال و خوشبخت بودن از نظر افراد مشهور جهان + فیلم و فیلم دوربین مخفی: معنی زندگی، سعادت و خوشبختی چیست؟ را مطالعه و فیلم های مربوط به تعریف افراد از زندگی را مشاهده نمایید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 588
تعداد کل نظرات : 416
تعداد کل آرا: 2920
تعداد کل بازدیدها: 270601


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)