اصطلاح " به تخته زدن " از کجا آمده است ؟ | ریشه به تخته زدن چیست؟

اصطلاح

در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ایرانی زمانی که شخصی کار مهم و خاصی انجام می دهد یا به اصطلاحی شانس به او رو می کند می گویند " بزن به تخته " و با دست تقه ای به چوب می زنند تا مثلا آن شخص آن موقعیت را حفظ کند.شما هم شاید در طی روز چندین مرتبه این اصطلاح را به کار ببرید ولی آیا ریشه و داستان اصلی این اصطلاح را می دانید ؟ چرا مردم برای دور شدن از چشم زخم به تخته می زنند ؟

خرافه پرستی یک سری رفتار ها و عادت های خوب و بد است که در هر جامعه ای مشاهده می شود اما هر کدام از رفتارهایی که در خرافه پرستی ها انجام می شود دارای یک ریشه می باشد که می تواند بیان کننده هدف آن عمل باشد. در بسیاری از فرهنگ ها رایج است که مردم به دلایل مختلف به یک تکه چوب ضربه می زنند یا بر چوب دست می کشند. در فرهنگ ایرانیان اصطلاحا می گویند " بزن به تخته " این عبارت دارای تاریخچه و یک مفهوم کلی است که در جوامع مختلف با تغییراتی اندک صورت می گیرد. تاریخچه این عمل از بریتانیا سرچشمه می گیرد که از حدود قرن نوزدهم شروع شده است. این عمل رایج یک پدیده فرهنگی باستانی بین قبایل بوده است.

از آن جایی که آن افراد معتقد بودند چوب زمانی یک موجود زنده بوده است و مردم درختان را دارای روح خدایان می دانستند، ضربه زدن به چوب را عملی برای صدا زدن ارواح می دانستند. یکی دیگر از دلایل که می توان گفت بعد از مدتی که دیدگاه خرافه پرستی مردم کمتر شد و دانش و بینش انسان آگاه تر شد این بود که با ضربه زدن به چوب صدایی به گوش می رسد که می تواند صدای روح این جاندار باشد. البته مسیحیان معمولا این عمل را به نحوی به مصلوب شدن مسیح نسبت داده اند، چرا که ضربه زدن به چوب از نظر آن ها می تواند حضور مسیح را یاد آور شود.

عده ای دیگری از محققان معتقدند همان طور که در کتاب "The Lore of the playground" آورده شده است این کار یک بازی کودکانه متعلق به همان قرن نوزدهم است. با این حال این عمل که نوعی از خرافه پرستی مثبت گرا به حساب می آید در بین مردم ترکیه به صورت دست کشیدن بر روی چوب است در حالی که در بین مردم ایتالیا همین عمل با همین هدف به صورت دست کشیدن بر روی آهن می باشد.

روح چوب

به صورت کلی از آن جایی که چوب از درخت تهیه می شود و درختان موجوداتی زنده می باشند هر گونه وسیله چوبی که در زندگی مورد استفاده قرار می گیرد انسان می تواند با آن انس و اخوت پیدا کند. " به تخته زدن " هم در حقیقت به صدا در آوردن چوب است که تعابیر متفاوتی از آن به جا می ماند. ولی در مجموع معمولا وقتی شخصی در وضعیتی مناسب و عالی قرار می گیرد یا این که تمام موقعیت های خوب به او رو می کند به چوب ضربه می زنند یا بر روی چوب دست می کشند تا موقعیت آن حفظ شود و می توان گفت این عمل به معنای آرزو کردن برای آن شخص می باشد که این خود یک عمل با انرژی مثبت محسوب می شود.

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 43

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 36
تعداد کل نظرات : 5
تعداد کل آرا: 947
تعداد کل بازدیدها: 2850
اصطلاح " به تخته زدن " از کجا آمده است ؟ | ریشه به تخته زدن چیست؟
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 43


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)