اسم پسر کتابی به همراه معنی

اسم پسر کتابی به همراه معنی
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/09/20

در میان اسامی مختلف و بسیار زیاد ایرانی که می توان برای فرزندان پسر انتخاب کرد، برخی از اسامی ریشه در زبان فارسی کهن و کتب کهن فارسی مانند شاهنامه یا اوستا دارند. در این مطلب تعدادی از اسامی پسر کتابی به همراه معنی آنها آورده می شوند.

آرش به معنی پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی

آرمان به معنی آرزو و خواسته

آریا به معنی اصیل و آزاد

آریا منش که نام پسر داریوش بوده است.

آژمان به معنی بی زمان

آسا که نام پدر بهمن بوده و در چکامه از او یاد شده است.

آستیاک که چهارمین و آخرین پادشاه ماد بوده است.

اَپروَیژ به معنی پیروزمند و شکست ناپذیر و نام خسرو دوم پادشاه ساسانی

ارج به معنی ارزنده

ارجمند به معنی با ارزش

ارد نام سیزدهمین پادشاه اشکانی

اردشیر نام پادشاه هخامنشی

اردوان که در اوستا به معنی پشتیبان راستی و درستی است

ارژنک که نام سالار مازندران بوده است.

ارشاست به معنی دارنده اسب های نر

ارشام که پسر عموی داریوش بزرگ بوده است.

آشا به معنی راستی و درستی

اشتاد به معنی راستی

اشکان که نام سومین نیای پاکر بوده است

افروغ به معنی روشنایی و فروغ و از مفسران اوستا در زمان ساسانیان بوده است.

البرز که نام پهلوانی

الوند به معنی توانا و تیزپا

انوش به معنی بی مرگ و جاویدان

اَهنَوَد به معنی رهبری و فرمانداری

اهورا به معنی هستی بخش

اوستا به معنی دانش و نام کتاب دینی زرتشتیان

ایرانمهر به معنی روشنایی ایران

ایرج به معنی یاری دهنده آریایی ها

ایزد به معنی ستایش و ستودن

ایزدیار به معنی یاور ستودنی

باربد نام نوازنده زمان خسرو پرویز

بایگان به معنی نگهدارنده

بردیا که نام پسر کوچک کوروش بوده است

برشنوم به معنی پاک و تمیز

بلاش که نام نوزدهمین پادشاه ساسانی

بندار به معنی دارنده اصل و بنیاد

بهرام به معنی فتح و پیروزی

بهروز به معنی روزگار نیک و خوش

بهمن به معنی نیک منش

پشنگ که نام بردار زاده فریدون بوده است.

پوریا که نام یکی از پهلوانان ایرانی است.

پولاد که نام پسر آزادمرد یعنی پسر رستم بوده است.

پیمان به معنی عهد

پویان به معنای پوینده یا جوینده که یعنی در تکاپو است.

تهمتن به معنی بزرگ پیکر

تورج به معنی دلیر و پهلوان

تیرداد به معنی بخشنده تیر

جمشید که از پادشاهان پیشدادی بوده است

جهانگیر که نام پسر رستم بوده است

جاوید که نام پدر اردشیر یکی از بهدینان خراسان بوده است

خرم به معنی شادمان و خوش

خشایار که شاه دلیر و مردمنش بوده است

خشنود به معنی خوشحال و شادمان

خدیو به معنی سرور و فرد بلند جایگاه

راتین به معنای بخشنده و یکی از سرداران اردشیر دوم

رادمان به معنی سخاوتمند

رادین به معنی بخشندگی

رامیار به معنی کسی که ایزدرام یعنی شادی یار اوست

رامین که یکی از فرزندان کیخسرو بوده است

رسام به معنی پیکار نگار بهرام گور

رستم به معنی روینده

روشاک که نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر بوده است

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 463
تعداد کل آرا: 4501
تعداد کل بازدیدها: 2007194

نظرات کاربران

*