اسم دختر کتابی به همراه معنی

اسم دختر کتابی به همراه معنی
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/09/29

در میان اسامی مختلف و بسیار زیاد ایرانی که می توان برای فرزندان دختر انتخاب کرد، برخی از اسامی ریشه در زبان فارسی کهن و کتب کهن فارسی مانند شاهنامه یا اوستا دارند. در این مطلب تعدادی از اسامی دختر کتابی به همراه معنی آنها آورده می شوند.

آباندخت که نام زن داریوش سوم بوده است.

آتوسا که نام دختر کوروش و زن داریوش بوده است

آذر به معنی آتش و روشنایی

آذر جهر به معنی همانند روشنایی

آراسته به معنی با نظم و ترتیب

آرام به معنی قرار و سکون

آرامش به معنی آرمیدن

آرمیتا به معنی آرمان و عشق پاک

آزاده که نام مادر گشتاسب بوده است

آفتاب به معنی گرمی و روشنایی

آناهیتا به معنای پاک و بی گناه

اختر به معنی ستاره یا شهاب

اروس به معنی سپید و درخشان

افسانه به معنی داستان، خاطره و یادمان

افسر به معنی بالا و سرور

انوشه به معنی بی مرگ و جاویدان

بهار که نخستین فصل سال در ایران قدیم بوده است

بهاره به معنی همانند و به سان بهار

بهدخت به معنی نیک ترین دوشیزه

بهنوش به معنی نیکوترین نوشیدنی

بیتا به معنی بی مانند و یکتا

پارمیس که نام دختر بردیا پسر کوروش بزرگ بوده است

پاکرخ به معنی رخی پاک

پانته آ به معنی پایدار و نام زن آریاسب سردار مشهور کوروش کبیر نیز بوده است

پرنیان به معنی حریر و نرم

پروین که نام ستاره ای در آسمان است

پری به معنی فرشته

پریسا به معنی همانند پری

پریفام به معنی زیبا چهره

پگاه به معنی سحر و بامداد

تاژ به معنی لطیف و نازک

ترانه به معنی تر و تازه، لطیف و نرم

ترنم به معنی آواز خوش

ترگل به معنی گل تازه

تناز به معنی لهراسب

تهمینه که نام زن رستم و مادر سهراب بوده است

چام به معنی ناز و عشوه

چَمان به معنی خرامان

چکاو که نام پرنده ای خوش آواز بوده است

چکاوک که قطعه ای از موسیقی ایرانی است.

خجیر به معنی زیبا روی و پسندیده

خجسته به معنی مبارک

درنا که نام پرنده ای است

دل آرا به معنی مایه نشاط و خرمی

دل انگیز به معنی نشاط آور

دلکش به معنی دلربا و فریبنده

رامش به معنی خوشی

رخساره به معنی همانند چهره

رخشا به معنی درخشان

رویا به معنی خاطره های شیرین

روناک به معنی روشنایی

زیور به معنی آرایش و چهره

ژاله به معنی شبنم

سالومه به معنی حساب سال و ماه

سپیتا به معنی سفیدترین و پاک ترین

سمن به معنای نام گل یاسمین

سوسن که نام گل خوشبویی است

سیما به معنی چهره و صورت

سیمین به معنی نقره فام و سفید

شادبانو به معنی بانوی شاد

شایسته به معنی سزاوار و با ارزش

شکوه به معنی بلند جایگاه و باعظمت

شهربانو که نام زن رستم در شاهنامه بوده است

شیدا به معنی شیفته و مسهور

شیفته به معنی عاشق و مجنون

شیوا به معنی رسا و بلند و کشیده

فرانک که نام مادر شاه فریدون بوده است

فرزانه به معنی گرامی و ارجمند

فرنگیس که نام دختر افراسیاب بوده است

فروزان به معنی شعله ور

فروغ به معنی روشنایی و تابش

فریبا به معنی فریبنده

کتایون که نام زن گشتاسب در شاهنامه است.

کیانا به معنی طبیعت و مطابق با همه چیز

کیمیا به معنی کمیاب

گلبانو به معنی بانویی همانند گل

گلچهره به معنی چهره ای همانند گل به نشانه زیبا بودن آن است.

گوهر به معنی جواهر با ارزش

گیتی به معنی جهان هستی

گیسو به معنی زلف و مو

مارال به معنی غزال

ماه بانو به معنی بانویی همانند ماه

ماندانا به معنی جاودان که نام دختر پادشاه ماد هم بوده است

ماهرخ که به معنی رخی همچون ماه سفید و حاکی از زیبا بودن است

مژده به معنی نوید

منیژه به معنی خواهر فرنگیس

مه سیما به معنی روی و چهره ای همانند ماه

مهتاب به معنی نور آرام ماه

مهرانگیز به معنی انگیزاننده روشنایی و عطوفت

مهشید به معنی روشنایی ماه

مهوش به معنی همانند ماه و خوشگل

مهین به معنی بزرگ و بزرگترین

میترا که به معنی دوستی و محبت و نام خدایی در آیین زرتشت نیز بوده است.

مینو به معنی جهان معنوی و غیر مادی

نارگل به معنی گل سرخ انار

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 4
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 464
تعداد کل آرا: 4509
تعداد کل بازدیدها: 2014090

نظرات کاربران

*