اسم دختر مذهبی خاص و زیبا

اسم دختر مذهبی خاص و زیبا
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/09/21

در میان اسامی مختلف و متعدد زبان فارسی و ایرانی که می توان برای نوزادان دختر یک زوج انتخاب کرد، برخی از اسامی هستند که هم برگرفته از اسامی و القاب پیامبران یا ائمه بوده یا در کتب دینی بکار رفته اند و اسم مذهبی نامیده می شوند و هم اسامی خاص و زیبایی هستند. در این مطلب تعدادی از اسامی دختر که اسامی مذهبی و زیبا محسوب می شوند به همراه معنی آنها آورده می شوند.

انسیه، الهه، آتنا، آنسه(به معنی انس گیرنده)، آتیه، آلا(به معنی نعمت ها)، امینه، الیسا

ثنا، ثمره، ثمینا

حدیث/حدیثه، حنیفه، حورا، حامده، حسنی، حمرا، حنا، حنان/حنانه، حور/حور رخ/ حورزاد، حلما

دنیا، دینا(که اسم خواهر حضرت یوسف بوده و به معنای دین هم است)، درا، درسا(ترکیب عربی و فارسی به معنای مانند دُر)

رضوانه، راحل/راحله، رایحه، راحیل، رضیه، رمان(به معنی انار)، ریحان، رمیصا

زکیه، زوفا(نام گلی به زبان عربی)

سکینه، سلاله، سحر، سالمه، ساجده، سامیه(از القاب حضرت زینب به معنی بلند مرتبه)، سنا(به معنی روشنایی)

شفیعه، شکرانه، شمسا( به معنی مانند خورشید)

صالحه، صبا(به معنی نسیم/باد)، صبرا، صدف، صهبا(به معنی شرابی که مایل به سرخ باشد)

طیبه، طهورا، طنان

عارفه، عادله، عابده، عشرت، عذرا، عالیه، عطیه، عفیفه، عامره، عهدیه

فضه، فردوس، فرح، فائزه، فارهه، فائقه، فهیمه

کوکب، کوثر

مولود، مدینه، مرجان، مطهره، ماریه، مائده، مکرمه، مبینا، مّحنا، محیصا، ملیسا، مهدیه

نورا، نها، وفا، هانیه، هدی، هدیه

یاقوت و یامین

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 1
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 351
تعداد کل آرا: 3707
تعداد کل بازدیدها: 1333191

نظرات کاربران

*