استعلام كارت هوشمند مسافري | smartcard.rmto.ir | سیستم استعلام کارت هوشمند رانندگان

استعلام كارت هوشمند مسافري | smartcard.rmto.ir | سیستم استعلام کارت هوشمند رانندگان

برای اطلاع از سیستم استعلام کارت هوشمند رانندگان باید به وب سایت smartcard.rmto.ir مراجعه نمایید. می توانید با وارد نمودن این آدرس در صفحه گوگل وارد این سامانه شوید. اگر راننده هستد وی مخواهید از تمدید کارت هوشمند رانندگان، استعلام کارت سلامت رانندگان، استعلام پیمایش راننده  و صدها آیتمی که مرتبط با رانندگان کشور است مطلع شوید به این آدرس مراجعه کنید.

استعلام كارت هوشمند مسافري | smartcard.rmto.ir | سیستم استعلام کارت هوشمند رانندگان

استعلام کارکرد راننده |  استعلام پیمایش راننده
در وب سایت سیستم استعلام کارت هوشمند سه گزینه وجود دارد که می توانند رانندگان از طریق آن ها به استعلام موارد کاری خود بپردازند. قسمت اول استعلام راننده است.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برای استعلام راننده یه سه گزینه شماره پرونده ، کد ملی و شماره کارت نیاز دارید.

استعلام کارکرد راننده | استعلام پیمایش راننده
استعلام بارنامه کارت هوشمند | استعلام بارنامه راننده  | استعلام تعداد بارنامه راننده باری | استعلام تعداد بارنامه
بخش بعدی استعلام ناوگان باری است. در این بخش حداقل دو مورد از آيتم هاي جستجو بايد مقدار داشته باشد. كاربراني كه به سيستم كارت هوشمند وارد ميشوند با يك فيلد امكان جستجو خواهند داشت. مواردی همچون  شماره پرونده، شماره پلاك، شماره كارت، سريال پلاك و VIN  را باید رانندگان محترم در این قسمت وارد نمایند.

 استعلام بارنامه کارت هوشمند | استعلام بارنامه راننده
استعلام کارت هوشمند | استعلام ناوگان مسافری | تمدید کارت هوشمند رانندگان
و اما بخش سوم استعلام ناوگان مسافری است. حداقل دو مورد از آيتم هاي جستجو بايد مقدار داشته باشد. كاربراني كه به سيستم كارت هوشمند وارد مي شوند با يك فيلد امكان جستجو خواهند داشت. شماره پرونده، شماره پلاك، شماره كارت، سريال پلاك و VIN  را وارد نمایید.

استعلام کارت هوشمند | استعلام ناوگان مسافری | تمدید کارت هوشمند رانندگاناستعلام كارت سلامت رانندگان
برای استعلام كارت سلامت رانندگان باید کد ملی خود را در تصویری که مشاهده می کنید وارد نمایید تا اطلاعات مربوط به شما وارد شود.

 

استعلام كارت سلامت رانندگان
در بالامی خوانید آدرس  smartcard.rmto.ir چیست و چه کاربردی دارد، سیستم استعلام کارت هوشمند رانندگان چگونه است؟ ثبت نام در سیستم استعلام کارت هوشمند رانندگان به چه صورت است؟

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات وبسایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 296
تعداد کل نظرات : 13
تعداد کل آرا: 253
تعداد کل بازدیدها: 92861
استعلام كارت هوشمند مسافري | smartcard.rmto.ir | سیستم استعلام کارت هوشمند رانندگان
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)