ارزش خالص دارایی یک فرد چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ارزش خالص دارایی یک فرد چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ارزش خالص دارایی چیست؟

ممکن است تصور کنید،  محاسبه ارزش خالص دارائی (Net Worth) برای یک فرد معمولی کار بی حاصلی است و تنها شرکت ها و مجموعه های بزرگ دست به این کار می زنند. اما به نظر نگارنده برای هر فرد، داشتن یک تصویر شفاف از وضعیت مالی خود می تواند در بهبود کیفیت زندگی بسیار کمک کننده باشد. محاسبه ی این مبلغ بسیار راحت می باشد، تنها کافی است مبلغ دارائی های خود را از مبلغ بدهی های خود کم کنید

چگونه ارزش خالص دارایی ها را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه ارزش خالص دارائی باید مراحل زیر راطی کنید:

مرحله 1:  کل دارایی ها (Assets) خود را محاسبه کنید:

ارزش مالی هر چیزی که دارید را باید در نظر بگیرید، این دارایی ها شامل این موارد می شود:

 • نقدینگی: که شامل پول نقدی که با خود دارید و مبلغ موجود در حساب بانکی تان می شود
 • سرمایه گذاری: اگر در پروژه ای یا بازار بورس و یا هر جای دیگری سرمایه گذاری کرده اید باید آن مبلغ را نیز به عنوان دارایی خود در نظر بگیرید
 • حقوق بازنشستگی (در صورت داشتن)
 • ارزش مالی خانه (در صورت صاحب خانه بودن) و وسایل آن
 • ارزش خودرو یا خوردرو هایی که دارید.
 • سایر دارایی ها (زمین، ارثیه و هر چیز دیگری...)

 در پایان همه ی این مبالغ را با هم جمع کنید تا ارزش کل دارایی هاتان مشخص شود.

ارزش خالص دارایی یک فرد چیست و چگونه محاسبه می شود؟

مرحله 2: بدهی های (Liabilities)  خود را محاسبه کنید:

هر گونه بدهی، قسط و قرضی که دارید را باید محاسبه کنید:

 • مبلغ اجاره، رهن و یا قسط خانه (همچنین پول آب و برق و گار)
 • قسط ماشین
 • قسط وام بانکی
 • قسط وام دانشجویی
 • سایر بدهی ها (مالیات و هر هزینه ی دیگری)

در پایان تمام این مبلغ را با هم جمع کنید تا مبلغ کل بدهی هایتان را بدست بیاورید.

 ارزش خالص دارایی یک فرد چیست و چگونه محاسبه می شود؟

 

مرحله 3: کم کردن بدهی از دارایی:

در مرحله ی آخر شما نیاز دارید، کل بدهی ها (که در مرحله ی 2 محاسبه کردید) را از مبلغ کل دارایی ها (که در مرحله ی 1 محاسبه کردید)  کم کنید و به این ترتیب ارزش خالص دارایی خود را بدست می آورید.

ارزش خالص دارایی=  مبلغ کل بدهی ها  مبلغ کل دارائی ها

 ارزش خالص دارایی یک فرد چیست و چگونه محاسبه می شود؟

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4.7
sigmaمجموع آرا: 3

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 609
تعداد کل نظرات : 680
تعداد کل آرا: 4504
تعداد کل بازدیدها: 870036


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)