احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در آموزش، یادگیری موسیقی و نواختن ساز و استفاده از آلات موسیقی

احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در آموزش، یادگیری موسیقی  و نواختن ساز و استفاده از آلات موسیقی
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1397/02/02

در مقاله های موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟ و احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد موسیقی درخصوص حلال و حرام بودن موسیقی و فتوای برخی از مراجع تقلید عظام درخصوص گوش دادن و استماع موسیقی حرام توضیح داده شد. در این نوشته، در ادامه، دیگر احکام شرعی و فتاوی مراجع تقلید درخصوص دو جنبه دیگر موسیقی یعنی آموزش و یادگیری و نوازندگی/استفاده از آلات موسیقی و سازها ذکر می شود.

حکم و فتوای مراجع تقلید درخصوص آموزش و یادگیری موسیقی

در خصوص آموزش و یادگیری موسیقی همه مراجع تقلید به استثناء آیات عظام آیت الله بهجت و آیت الله صافی گلپایگانی آموزش و یادگیری نوازندگی با آلات موسیقی مختص به لهو را جایز ندانسته ولی اگر از آلات موسیقی مشترک باشد اما به منظور استفاده مشروع و حلال باشد اشکال ندارد – مانند اینکه از برخی سازها در گروه های سرود نظامی یا دیگر انواع گروه های سرود که موسیقی آنها غناء نیست استفاده می شود. اما آیت الله بهجت(رحمه الله علیه) و آیت الله صافی گلپایگانی آموزش و یادگیری نوازندگی با آلات موسیقی را حرام دانسته اند(بطور کل).

حکم و فتوای مراجع تقلید درخصوص نوازندگی و استفاده از آلات موسیقی و سازها

درخصوص نوازندگی و استفاده از سازها و ابزار آلات موسیقی معیار اصلی مراجع تقلید همان مطرب یا لهو و لعب بودن استفاده از سازهاست. در واقع اگر نوازندگی ساز یا استعمال آلات موسیقی به جهت لهو و لعب باشد طبق فتوای کلیه مراجع تقلید حرام است، اما درخصوص استفاده حلال و غیر لهو از سازها و آلات موسیقی فتوا و نظر اکثریت مراجع تقلید مثبت بوده و آن را جایز دانسته اند که در زیر صریحا نظر مراجع تقلید درخصوص نوازندگی سازها را بیان می کنیم.

امام خمینی(ره): نواختن موسیقی مطرب حرام است و از استعمال آلا ت لهو باید اجتناب نمود اگر آلات ممحّض برای لهو است.

آیت…اراکی(ره):نواختن هرگونه موسیقی مطرب بوسیله آلات موسیقی جایز نیست.

آیت…بهجت(ره):استفاده از آنها در لهو حرام و در غیر لهو خلاف احتیاط است.

آیت…تبریزی:استعمال آلات موسیقی در لهو حرام است.

آیت…خامنه ای :استفاده از آلات موسیقی برای نواختن موسیقی لهوی و مطرب جایز نیست و بکار گیری آنها برای نواختن موسیقی غیر لهوی ….با غرض عقلایی مباح باشد اشکال ندارد ،به شرط این که مستلزم مفاسد دیگری نباشد.

آیت…سیستانی: معیار کیفیت نواختن است که ذکر شد .(اگر نواختن به کیفیت مناسب مجالس لهو و لعب باشد جایز نیست ).

آیت…صافی گلپایگانی:حرام است والله العالم.

آیت …فاضل لنکرانی: اگر مطرب و مهیّج و مناسب مجالس خوشگذرانی باشد استماع ،نواختن ،یاد دادن و یاد گرفتن آن حرام می باشد.

آیت…گلپایگانی(ره):حرام است.

آیت…مکارم شیرازی :کلیه ی صداها و آهنگهایی که مناسب لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود .تعلیم و تعلم و استفاده از آلات قسم حرام ،حرام است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 341
تعداد کل آرا: 3630
تعداد کل بازدیدها: 1281300

نظرات کاربران

*