احکام رابطه و تماس زن و مرد نامحرم در شرایط خاص

احکام رابطه و تماس زن و مرد نامحرم در شرایط خاص
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/07/09

سبک زندگی امروزی که در محیط های شلوغ شهری و براساس سبک زندگی صنعتی است منجر به ایجاد روابط و تماس هایی بین زنان و مردان نامحرم در شرایط و محیط های گوناگون شده است. به این جهت در ادامه برخی از احکام شرعی و فتواهای مربوط به ارتباط و تماس های زن و مرد/دختر و پسر نامحرم توضیح داده می شود. با توجه به شباهت فتاوی مراجع تقلید در این موارد و با توجه به اینکه آیت الله عظمی بهجت- که عالمی دانشمند، گرانقدر، پرهیزکار و شاید بتوان گفت عارف بودند- دقیقترین(به قولی سخت ترین) فتوا ها را در موارد مختلف می دهند، احکام و فتواهای ایشان درخصوص ارتباط و تماس بین زنان و مردان نامحرم در زیر آورده می شود.البته نگارنده فتواهای برخی دیگر از مراجع را در این خصوص بررسی کرده است که اکثریت فتوای مراجع تقلید درخصوص رابطه و تماس زن و مرد نامحرم به یکدیگر و به فتوای آیت الله بهجت شباهت دارند.

پیش از بیان برخی از موارد تماس یا ارتباط و فتواهای مربوطه، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اساسا در احکام مربوط به رابطه یا تماس زن و مرد نامحرم هر زمان که شما ضرورت به این ارتباط یا تماس نداشته باشید، این رابطه یا تماس جایز نیست- حتی اگر از روی ریبه و لذت نباشد. بنابراین می توان قاعده کلی ارتباط زن و مرد نامحرم را بر این اساس تعریف کرد.

اگر در حین آموزش یک مربی زن/مرد با شاگرد مرد/زن خود تماس داشته باشد چه حکمی دارد؟ حرام است.

نشستن زن و مرد نامحرم در تاکسی یا اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگری در کنار هم چه حکمی دارد؟ اگر ضرورت نباشد، جایز نیست(یعنی تنها درصورتیکه چاره دیگری نباشد، این کار جایز است).

تماس با بدن مرد یا زن نامحرم برای نجات او چه حکمی دارد؟ در مواقع ضرورت جایز است.

بوسیدن دست نامحرم از روی پارچه چه حکمی دارد؟ اگر مفسده نداشته باشد، اشکال ندارد.

تماس با دست نامحرم هنگام تبادل شیئی مانند پول یا کالا(در مغازه ها یا در محیط های کار) چه حکمی دارد؟ اگر در معرض مفسده باشد اشکال دارد(به بیان ساده در این مورد نیز اگر ظن گناه برود اشکال دارد ولی اگر چاره ی دیگری ندارید، اشکال ندارد).

حکم دست دادن با نامحرم با دستکش یا از روی پارچه چیست؟ در مواردیکه چاره ای نباشد از زیر پارچه اشکال ندارد(برای مثال در کشورهای غربی که شما هنگام مصافحه(معاشرت) با همکاران یا اساتید/دانشجویان به جهت بی ادبی نکردن ناگزیر به دست دادن با نامحرم هستید)

دست دادن به زن/مرد پیر در بین فامیل و اقوام که برای دست دادن دست دراز می کنند، چه حکمی دارد؟ گناه است و جایز نمی باشد.

لمس بدن نامحرم یا نگاه و بازدید از بدن نامحرم در بیمارستان ها(مانند اتاق عمل) و مراکز درمانی چه حکمی دارد؟ اگر ضرورت منحصره نباشد، جایز نیست(یعنی اگر تنها چاره این کار باشد اشکال ندارد).

احکام بوسیدن لب

بوسیدن لب(لب گرفتن) مرد توسط مرد یا زن توسط زن چه حکمی دارد؟ در مواردیکه این کار بدون قصد شهوت صورت پذیرد اشکال ندارد(در برخی از اقوام و نقاط کشور بوسیدن لب حکم معاشرت یا دید و بازدید را دارد).

بوسیدن لب محارم(خاله، عمه، دایی، عمو خواهرزاده و برادرزاده و امثالهم) چه حکمی دارد؟ اگر از روی ریبه و لذت نباشد، اشکال ندارد.

لازم به ذکر است که بوسیدن لب/لب گرفتن(لب دادن) زن و شوهر جایز است چون سبب تحریک شهوت و ایجاد صمیمت و رابطه بین زوجین می شود.

از احکام فوق درخصوص رابطه و تماس بین زن و مرد نامحرم اینگونه استنباط می شود که اساسا اگر این رابطه و تماس از روی ضرورت و در موارد ضرورت(مانند نجات یا درمان) نباشد، جایز نیست و حرام می باشد که عقل نیز این را حکم می کند.

منبع: وبسایت آیت الله بهجت و منابع دیگر

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 4.5
مجموع آرا: 2

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 387
تعداد کل آرا: 4081
تعداد کل بازدیدها: 1667854

نظرات کاربران

*