اجزاء و ساختار شماره شبا بانکی

اجزاء و ساختار شماره شبا بانکی

برای بسیاری از ما شاید این سوال پیش آمده باشد که شماره طولانی شبا که در بسیاری از موارد از جمله انتقال وجه کاربرد دارد، برچه اساس تعریف شده و اجزاء این شماره طولانی شبا چگونه شکل گرفته و در کنار هم قرار می گیرند. در این نوشته به توضیح معنی و کاربرد هر یک از کدها و شماره های تعریف شده در شماره شبا حساب های بانکی در ایران می پردازیم.

ابتدا باید یادآور شویم که شماره شبا حساب های بانکی در ایران براساس یک استاندارد بین المللی به نام ISO-13616 شکل گرفته و تعریف می شود. در واقع برای محاسبه شماره شبا حساب های بانکی ایرانی سعی می شود که از الگوریتم های  International Bank Account Number IBAN به منظور تعریف شماره شبا برای حساب های بانکی داخل ایران استفاده شود.

شماره شبا حساب های بانکی از 26 کاراکتر و از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

بخش CC که کد کشور است و در ایران شامل کاراکترهای IR بطور ثابت می شود.

بخش CD(Check Digit) که کد کنترلی است و دو رقم را شامل می شود.

بخش BBAN(Basic Bank Account Number) است که شماره حساب پایه بانکی محسوب شده و 22 رقم از 26 کاراکتر(رقم) شماره شبا حساب های بانکی را در بر می گیرد.

ارقام کنترلی/کد کنترلی دو رقم است که براساس الگوریتم خاصی برای یک شماره حساب بانکی محاسبه می شود. اما مابقی یعنی 22 رقم باقیمانده در شماره شبا بانکی براساس یک الگوریتم خاصی است که در مقاله نحوه محاسبه و بدست آوردن شماره حساب با داشتن شماره شبا(1) توضیح داده می شود. توجه کنید که از این 22 رقم، 2 رقم آن مربوط به کد یا شناسه بانکی است که برای هر بانکی مجزا و اختصاصی می باشد و در مقاله پيدا كردن نام صاحب حساب از روي شماره شبا یا شماره حساب فهرست کدها یا شناسه های بانکی هر بانک آورده شده است. برای مثال برای بانک ملی رقم 017 برای بانک سامان رقم 056 است که شما بعد از کاراکترهای IR و دو رقم کنترلی در شماره شبای حساب های بانکی این دو بانک بطور قطع رقم 017 یا 056 را مشاهده می کنید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 186
تعداد کل آرا: 2653
تعداد کل بازدیدها: 673670


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)