آیا وکالتنامه عادی(دستی) اعتبار دارد؟

آیا وکالتنامه عادی(دستی) اعتبار دارد؟

همانطور که در مقاله سند عادی و سند رسمی چیست و چه تفاوتی دارند؟ ذکر شد، اسناد مختلف را می توان بصورت رسمی(در دفترخانه) و عادی تنظیم و منعقد کرد. وکالتنامه هم یکی از انواع سند است که به منظور محول کردن انجام کاری از جانب موکل به وکیل بین آن دو تنظیم و منعقد می شود. حال ممکن است این سوال پیش آید که آیا این سند هم از نوع عادی(غیر محضری) معتبر است یا خیر. در این مقاله به بررسی اعتبار یک وکالتنامه عادی/دستی می پردازیم.

با در نظر گرفتن وکالتنامه به عنوان یک سند که می تواند هم بطور رسمی و هم عادی تنظیم گردد، می توان گفت که وکالتنامه هم مانند بسیاری از اسناد عادی و رسمی دیگر در دو نوع وکالتنامه عادی و وکالتنامه رسمی وجاهت و اعتبار می یابد، اما با همان تفاوت هایی که بین اسناد عادی و رسمی وجود دارد.

باید توجه کرد که طبق ماده 34 قانون دادرسی مدنی، که انواع وکالتنامه را مدنظر قرار می دهد، بیان می کند که "وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد ...".  بنابراین طبق این قانون اشخاص می‌توانند اسناد وکالتی خود را به یکی از دو طریق رسمی یا غیررسمی تنظیم نمایند.

اما آنچه در خصوص تنظیم وکالتنامه بطور عادی/دستی اهمیت می یابد و یا تقریبا آن را غیر کاربردی می سازد این است که اگر شخصی بخواهد دیگری را در انجام امری وکیل خود بنماید برای مثال انجام امور اداری و مراجعه به ادارات و یا بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات را به وی اعطا نماید، به جهت اینکه مراجع مربوط از پذیرش سند عادی وکالت معذورند و نمی‌توانند به این گونه اسناد ترتیب اثر بدهند، باید سند وکالت/وکالتنامه را بطور رسمی(در دفترخانه) ثبت نماید. در واقع بسیاری از ادارات و دستگاه های دولتی می توانند از قبول اسناد وکالت/وکالتنامه عادی خودداری کنند، اما کلیه دستگاه ها، سازمان ها و ادارات موظفند که وکالتنامه محضری/رسمی را پذیرفته و براساس آن ترتیب اثر دهند. یکی از دلایل عدم پذیرش وکالتنامه های عادی توسط بسیاری از نهادها این است که زمان پایان وکالت یا عزل و نصب وکیل از طریق اسناد رسمی قابل پیگیری و مشخص شدن است، در حالیکه در اسناد عادی/دستی وکالت این امکان وجود ندارد.

از طرفی، از آنجاییکه بسیاری از اسناد رسمی مانند اسناد مالکیت، هبه‌نامه و صلح‌نامه طبق قانون باید بطور رسمی و در قالب سند رسمی انجام شود. اگر انجام این کار باید از طریق رسمی صورت پذیرد، عقل حکم می کند که این کار ملازمه با تنظیم وکالتنامه رسمی بر انجام صلح یا هبه یا هرگونه سند دیگر دارد.

ضمنا باید توجه شود در مواردی که وکالت به موجب سند عادی داده شده، موکل می‌تواند امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید که در این‌صورت دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کند (تبصره ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی).

در مجموع می توان گفت که علی رغم اینکه وکالتنامه عادی از لحاظ حقوقی و نزد مراجع قضایی(مشروط به اینکه صحیح تنظیم شده باشد) دارای اعتبار می باشد، اما از آنجاییکه این وکالتنامه اساسا برای انجام کاری تنظیم می شود که ملزم به تعامل وکیل با یک نهاد(اداره، سازمان یا شرکت) است و این نهادها می توانند وکالتنامه های عادی را نپذیرند، بنابراین می توان گفت که وکالتنامه های عادی علی رغم معتبر بودن، غیر کاربردی هستند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 3
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 280
تعداد کل نظرات : 142
تعداد کل آرا: 1226
تعداد کل بازدیدها: 171592


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)