آیا موجود فضایی وجود دارد | آیا دنیای فرازمینی ها واقعیت دارد

آیا موجود فضایی وجود دارد | آیا دنیای فرازمینی ها واقعیت دارد

اگر شما هم تا بحال فیلم های علمی تخیلی دیده باشید انسان همیشه به دنبال ارتباط با موجودات فرا زمینی یا به نام موجودات فضایی بوده است. اما اینکه آیا موجودات فضایی وجود دارد یا خیر هنوز دانشمندان به یک نتیجه قطعی دست نیافته اند. تقریبا نیمی از زمینی ها بر این باورند که ما در جهان تنها نیستیم و می خواهیم با زندگی بیگانه ارتباط برقرار کنیم.

اما نظر سنجی ها نشان می دهد که بیشتر مردم دنیا اعتقاد دارند که و به این اعتقاد خود پایبندند که موجودات فرا زمینی وجود دارند. یافته های این نظرسنجی که توسط گروه تحقیقاتی Glocalities در 24 کشور انجام شده نشان می دهد که 47 درصد از نظرسنجی ها 26000 پاسخ دهنده معتقدند که تمدن های هوشمند بیگانه در جهان وجود دارد. از میان افراد پاسخ دهنده 61 درصد پاسخ "بله" به سوال اینکه آیا موجودات فضایی وجود دارند و اینکه آیا آنها به "نوعی زندگی در سیارات دیگر" اعتقاد دارند داده بودند.

در میان کسانی که معتقدند انسان ها در جهان تنها نیستند، 60 درصد گفتند ما باید سعی کنیم با موجودات فرازمینی ارتباط برقرار کنیم. فقط یک چهارم از نظر سنجی ها گفتند که آنها فکر نمی کنند زندگی هوشمندانه فراتر از زمین وجود داشته باشد. با توجه به نتایج مطالعه، 45٪ از آنها در مورد نظریۀ زندگی بیگانه مطالبی را شنیده بودند.

محققان می گویندکه این اولین بررسی نیست که به دنبال دیدگاه پاسخ دهندگان در مورد زندگی موجودات فضایی صورت می گیرد، اما این بزرگترین نظرسنجی از نوع خود در سطح جهانی بوده است.

با توجه به نظرسنجی Glocalities Martijn Lampert، نتایج این بررسی می تواند به توضیح اینکه چرا مردم سری فیلم های Star Wars را دوست دارند، کمک کند.

لمپرت یکی از متخصصین امور فضایی می گوید: "نمره بالا اعتقاد به وجود تمدن بیگانه هوشمند و مشخصات مشخص این افراد تا حدی محبوبیت بسیار زیاد فیلمهای فضایی مانند جنگ ستارگان را توضیح می دهد. "افرادی که به وجود تمدن بیگانه هوشمند اعتقاد دارند، اقلیت حاشیه ای نیستند.

روس ها بیشترین درصد پایخ مثبت به این سوال را در سطح جهان داشتند آنها با 68 درصد از کل فکر می کنند که زندگی بیگانه هوشمندانه ای وجود دارد، و از سوی مکزیک ها و پاسخ دهندگان چینی نزدیک شده است. براساس یافته ها، هلند به عنوان بیشترین شک و تردید نسبت به زندگی فرا زمینی ها وجود دارد و تنها 28 درصد از نظرسنجی ها، هلندی ها را در این زمینه سرگرم کننده می داند. Glocalities مصاحبه ها را در 15 زبان بین دسامبر 2015 تا فوریه 2016 در کشورهایی که 62 درصد جمعیت زمین و 80 درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند، انجام داده است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات وبسایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 168
تعداد کل نظرات : 9
تعداد کل آرا: 108
تعداد کل بازدیدها: 35617
آیا موجود فضایی وجود دارد | آیا دنیای فرازمینی ها واقعیت دارد
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)