آیا فال حقیقت دارد؟ آیا فال گرفتن درست است؟

آیا فال حقیقت دارد؟ آیا فال گرفتن درست است؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1398/03/27

در مقاله انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟ توضیح داده شد که در اقوام و زمان های مختلف فال و فال گرفتن وجود داشته است و ما چند صد یا شاید هم هزارها نوع فال در بین قوم ها و اعصار مختلف تاریخی داشته ایم. اما اینکه تا چه میزان فال و فال گرفتن البته به این معنی که از آینده خبر دهد و نتیجه کاری را برای ما پیش بینی کرده و به اصطلاح از غیب بگوید، صحت دارد، جای شک و بحث دارد. در این نوشته سعی می شود به این موضوع پرداخته شود که آیا فال حقیقت و صحت دارد؟

اعتماد به فال، فالگیر و فال گرفتن در میان همه مردم کشورهای مختلف در گذشته و حتی زمان حال که ما شاهد پیشرفت های گسترده ای در توانایی تفکر و علم بشر هستیم، وجود داشته است. متاسفانه همیشه عده ای بوده اند که به فال، فالگیرها و فال گرفتن اعتقاد و باور داشته اند و البته مشاهده نتیجه گرفتن و راستی و صحت برخی از این فال ها - که از آینده و واقعه ای برای فردی که فال می گیرد خبر می دهند- بر اعتماد و باور این افراد افزوده است.

همانطور که در مقاله فال گرفتن و فال بینی در دیدگاه و نظر اسلام ذکر شد، فال گرفتن به معنای اینکه شما نتیجه کاری را خوب و نیکو بگیرید و به اصطلاح انجام این کار را نیک بدانید(به فال نیک گرفتن) در دین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است و مسلمانان از استخاره که به فال گرفتن به معنای طلب خیر کردن است استفاده می کنند. اما در مقابل فال گرفتن به معنای پیشگویی و پیش بینی آینده در دین اسلام مورد مذمت بوده و جایز نیست و دلیل آن این است که تنها خداوند متعال است که از آینده و غیب خبر دارد و هیچکس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. بنابراین می توان گفت که فال گرفتن به معنای پیش بینی و پیشگویی آینده صحت و اعتبار ندارد.

شاید عده ای این نقد را داشته باشند که افرادی مانند نوستراداموس پیش بینی هایی کرده اند که در بسیاری از موارد دقیق و کامل بوقوع پیوسته اند. یا در فال گرفتن های امروزی ما در بسیاری از موارد نتیجه فال همانگونه که پیش بینی شده بود، به وقوع می پیوندد.

در مورد اول می توان گفت که وقتی شما فال می گیرید، یک نیت را در ذهن دارید و نتیجه فال در واقع ضمیر ناخودآگاه شما را هدف قرار می دهد و شما به سمت انجام کار آنگونه که نتیجه فال نشان می دهد، هدایت می شوید. به بیان دیگر انسان ها خود سازنده و شکل دهنده آینده خود هستند و هر گونع فعل و عمل آنها می تواند واکنشی از جانب محیط برانگیزد که حاصل آن نتیجه آن عمل و فعل شما می شود. به بیان ساده اگر فال شما خوب آمده باشد، شما با حسن نیت، تلاش و با خوبی به سمت انجام آن کار می روید و این حالت درونی شما سبب می شود که واکنش اطرافیان و محیطی که در ان کار را انجام می دهید نیز مثبت باشد و متعاقبا نتیجه کار شما خوب و مثبت باشد یعنی فال شما درست از کار درآید! در خصوص نتیجه فال بد نیز همین حالت بصورت معکوس وجود دارد. پیش بینی هایی مانند پیش بینی های نوستراداموس نیز به این حالت شباهت دارد که در واقع چون افراد چنین پیش بینی هایی را شنیده اند خواسته یا شاید ناخواسته(از طریق ضمیر ناخودآگاه) به سمت چنین پیش بینی حرکت می کنند و تنها تفاوت این است که در این موارد یک قوم یا ملت ناخواسته در یک جهت حرکت می کنند.

در واقع طبق تعالیم اسلامی انسان ها خود سرنوشت و آینده خود را شکل می دهند و تنها برخی از اعمال مانند دعا کردن از درگاه خداوند می تواند آینده و سرنوشت یک فرد را – البته در کنار همت و تلاش خود شما در سمت و جهت نیت دعا- تغییر دهد.

در یک جمله می توان گفت که اگر خود شما به نتیجه فال اعتقاد داشته باشید خواسته یا ناخواسته به سمت رسیدن به هدف یا نتیجه فال پیش می روید و ناخواسته نتیجه فال شما درست در می آید. بنابراین اعتقاد به فال می تواند خود یک عامل درستی و صحت فال باشد اما در مقابل اگر شما نتیجه فال را نادرست دانسته و در واقع به آن اعتقاد نداشته باشید، اراده شما به سمت آن نتیجه نمی رود و شاید نتیجه فال درست از کار در نیاید. بنابراین اراده و خواست شما در صحت و اعتبار فال تاثیر گذار است. بنابراین سعی کنید اگر هم فال می گیرید به نتیجه فال هایی که بد می آیند توجه نکنید (حتی اگر احتمال دهید که نتیجه بد فال درست درآید، مثلا خانه ای که می خواهید بخرید خوب نباشد!) و در مقابل سعی کنید حرکت و اقدامی انجام دهید که نتیجه کار شما خوب باشد و نتیجه فال را خنثی کنید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 4
مجموع آرا: 4

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 361
تعداد کل آرا: 3911
تعداد کل بازدیدها: 1480774

نظرات کاربران

*