آیا شما خوشبخت هستید؟ چگونه بفهمیم که خوشبختیم؟ سوالاتی برای فهمیدن اینکه آیا خوشبختیم؟

آیا شما خوشبخت هستید؟ چگونه بفهمیم که خوشبختیم؟ سوالاتی برای فهمیدن اینکه آیا خوشبختیم؟

این سوال همیشه برای انسان وجود دارد که چگونه بفهمیم ما خوشبخت هستیم یا نه؟ اکنون در این یادداشت چند سوالی را مطرح می کنیم. جواب شما به انها نشان از خوشبختی شما می دهد.

اگر شما ده سوالی که در پایین پرسیده شده است را پاسخ مثبت دهید، این نشان می دهد که شما خوشبخت هستید.

این ده سوال می تواند خوشبخت بودن و یا نبودن شما را نشان دهد

1- شما صاحب منزل برای زندگی هستید؟.

2- امروز غذا خوریده اید؟

3- ایا شما انسان خیرخواهی هستید؟

4- آیا کسی را دارید که برایش ارزوی بد کنید؟

5- آیا شما اب آشامیدنی سالم برای نوشیدن دارید؟

6- آیا شما کسی را برای مراقبت از خود دارید؟

7- آیا شما توانایی بخشیدن را دارید؟

8- آیا شما به قوانین احترام می گذارید و آنها را رعایت می کنید؟

9- ایا شما تمیز کار و بهداشتی هستند؟

10- آیا شما به دیگران اعتماد می کنید؟

اگر به همه سوالت بالا جواب بله بدهید، آن موقع شما خوشبخترین انسان کره زمین هستید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 780
تعداد کل نظرات : 33
تعداد کل آرا: 1523
تعداد کل بازدیدها: 60692


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)