آیا دختر می تواند از پسر خواستگاری کند؟ آیا خواستگاری دختر از پسر درست است؟

آیا دختر می تواند از پسر خواستگاری کند؟  آیا خواستگاری دختر از پسر درست است؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/07/22

همانطور که می دانید در جوامع مختلف با فرهنگ ها و مذاهب مختلف مفهوم خواستگاری یا درخواست ازدواج یکی از طرفین دختر/پسر از طرف دیگر وجود دارد و بطور کل در بیشتر جوامع این خواستگاری و درخواست ازدواج از جانب پسر صورت می پذیرد. اما در این نوشته سعی می شود که به این موضوع بپردازیم که آیا اساسا دختران نیز می توانند از پسران خواستگاری کنند. به منظور پاسخ به این سوال ما جنبه های فرهنگی، عرفی و اسلامی خواستگاری دختران از پسران را بررسی می کنیم.

خواستگاری کردن دختران از پسران یا زنان از مردان را می توان از چند جنبه بررسی کرد. از یک نگاه باید جنبه عرفی یا فرهنگی و اجتماعی خواستگاری کردن دختران از پسران را مورد بررسی قرار داد و از طرف دیگر باید به خصوصیات ذاتی، فیزیولوژیکی و روانشناختی زنان و مردان توجه کرد که این موارد را می توان در چارچوب فرهنگ و مذهب هر قومی مورد بررسی قرار داد؛ یعنی برای ملت یا قومی که دین غالب آنها اسلام است باید این مسئله را در چارچوب اصول و تعالیم اسلامی نگاه کرد.

در این نوشته سعی می شود جنبه عرفی و اجتماعی و همچنین بعد ذاتی و فیزیولوژیکی زنان و مردان که بر خواستگاری کردن زن/دختر از مرد/پسر تاثیر می گذارد پرداخته می شود و در مقاله .... خواستگاری دختر/زن از پسر/مرد در چارچوب تعالیم اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

از لحاظ ذاتی و جنبه های طبیعی و فیزیولوژیکی مرد و زن باید به این نکته توجه شود که در طول تاریخ و به لحاظ ذات خلفت و آفرینش دو جنس مونث و مذکر همیشه مردان خواهان و زنان خواسته بوده اند. در واقع راز خلقت زنان و مردان این است که زن همیشه بذات دارای حیا، عفت و البته ناز و کرشمه بوده است و مردان در طلب این حجب، حیا و عفت و البته ناز و کرشمه معشوق(زنان) خواسته آنان بوده اند و می توان گفت در واقع همین ذات است که سبب کشش و جاذبه برای طرفین و وصلت می شود. ویل دورانت در این خصوص می گوید که "زن زنده است که معشوق باشد و توجه کردن به او مایه حیات اوست" گرچه نمی توان این جمله ویل دورانت را بطور کامل و قطعی در همه موارد دانست اما نباید این مسئله فراموش شود که ذات و فیزیولوژی زنان بدین گونه است که تمایل به ستوده شدن و مورد توجه قرار گرفتن دارند و بدین روست که حیا و کرشمه دارند!

از این رو در فرهنگ و عرف اغلب جوامع حتی جوامعی که به اصطلاح لاییک و بی دین بوده اند، همیشه خواستگاری و خواستن از طرف مرد و خواسته یا مراد آنها زنان بوده اند. این مسئله در فرهنگ و جامعه ایران چه در عصر حاضر که یک جامعه مسلمان است و چه در اعصار گذشته نیز وجود داشته است و می توان ریشه آن را هم به ذات و فطرت وجودی در زن و مرد و هم به مذهب، فرهنگ و منش هر قوم مرتبط دانست.

بنابراین می توان گفت که از لحاظ عرفی و فرهنگی در اغلب جوامع خواستگاری از جانب مرد/پسر باید باشد. اما آیا می توان گفت که این مسئله باید قطعی و بدون استثنا باشد. در واقع درست است که زنان بطور ذاتی، حیا و عفت در کنار ناز و کرشمه دارند، اما در واقع این کنش(عمل) ذاتی وفطری زنان پاسخی به یک خواسته آنان و آن دوست داشته شدن یا معشوق بودن است. حال اگر این خواسته برآورده نشود دختران چه عکس العملی انجام دهند. اینجاست که می توان اینگونه نتیجه گرفت که دختران/زنان باید براساس فطرت و ذات وجودی خود این خواسته خود را با جنس مخالف/مذکر یا همان پسران/مردان مطرح کنند.

 منبع: وبسایت های علوم اسلامی، روانشناسی و پزشکی

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 358
تعداد کل آرا: 3777
تعداد کل بازدیدها: 1386139

نظرات کاربران

*