آیا استرس بر روی شیر مادر تاثیر می گذارد | آیا استرس موجب قطع شدن شیر مادر می شود.

آیا استرس بر روی شیر مادر تاثیر می گذارد | آیا استرس موجب قطع شدن شیر مادر می شود.

برخی از مادران بر این عقیده هستند که استرس تاثیر منفی بر میزان شیر مادر دارد و یا سبب قطع شدن آن می شود، که این طرز فکر خود سبب استرس بیشتر در مادران می گردد، چرا که همه مادران و به طبع همه انسان دارای استرس می باشند و استرس بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان می باشد. به همین دلیل در این مطلب به بررسی تاثیر استرس بر شیر مادر می پردازیم.

اکثر زنانی که نمی توانند شیر دادن به نوزاد خود را بر اساس اصول و حساب و کتاب تنظیم کنند، دلیل آن را وجود استرس عنوان می کند. چرا که، در میان مردم یک عقیده پذیرفته شده وجود دارد، که استرس بر روی تولید شیر تاثیر منفی می گذارد و در برخی موارد احتمال دارد به صورت کامل سبب قطع شدن شیر هم شود. آیا این تفکرات واقعیت دارند؟

در ارگانیسم بدن زنان دو هورمون است که روند شیر دادن را بر عهده دارند، این هورمون های عبارت از هورمون های پرولاکتین (Prolactin) و اکسی‌توسین (Oxytocin) می باشند. تولید شیر در سینه را هورمون پرولاکتین بر عهده دارد که خود این هورمون در غده هیپوفیز تولید می شود. هورمون دیگر یعنی هورمون اکسی توسین سبب تحریک خروج شیر از پستان می شود.

بر اساس تحقیقات محققان، استرس بر روی هورمون پرولاکتین که در تولید شیر نقش دارد، هیچ تاثیری ندارد. استرس تنها بر روی هورمون اکسی توسین که سبب خارج شدن شیر از سینه می شود، تاثیر دارد. وقتی مادر مضطرب است، کمی ترشح شیر سخت تر می شود. ولی وقتی مادر آرام می شود، ترشح و خارج شدن شیر نرمال می شود. تنها به این دلیل در زمانی که زن می خواهد، شروع به دادن شیر به کودک کند، باید از همه تفکرات منفی و احساسات منفی به دور باشد. در این شرایط شیر خیلی بهتر از سینه خارج می شود و کودک بسیار زودتر شیر می شود.

لذا مشخص است که استرس نمی تواند سبب کاهش شیر و یا قطع شدن آن شود. چرا که استرس بخش جدایی ناپذیر زندگی ما می باشد و اگر استرس سبب ایجاد اختلال در تولید شیر از سوی پستان و اختلال در شیر خوردن کودک می شد، از این رو، می توان گفت که نسل انسان از ابتدای خلقت باید از بین می رفت.

به همین دلیل اگر مادر نمی تواند، پروسه شیر دادن به نوزاد را قاعده مند کند و دنبال دلیل آن می گردد. به نظر کلی متخصصان، دلیل اصلی این، مشکل این است که روند شیر دادن به کودک به صورت صحیح انجام نمی شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1158
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
آیا استرس بر روی شیر مادر تاثیر می گذارد | آیا استرس موجب قطع شدن شیر مادر می شود.
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)