آیا اجاره نامه و مبایعه نامه دستی(عادی) و بنگاهی اعتبار دارد

آیا اجاره نامه و مبایعه نامه دستی(عادی) و بنگاهی اعتبار دارد

در مقاله سند عادی و سند رسمی چیست و چه تفاوتی دارند؟ در خصوص سند رسمی و سند عادی صحبت شد. در این مقاله به یکی از انواع سند عادی که اجاره نامه یا مبایعه نامه عادی که در عام به آن قولنامه(اجاره نامه یا مبایعه نامه) دستی نیز می گویند، اشاره و توضیح داده می شود که آیا این سند اعتبار دارد یا خیر.

همانطور که در مقاله سند عادی و سند رسمی چیست و چه تفاوتی دارند؟ ذکر شد هر نوع سندی که طرفین آن را امضا کرده باشند و شرایط یک سند رسمی را نداشته باشد، سند عادی/دستی محسوب می شود. در مورد قراردادهای اجاره یا مبایعه نامه/قولنامه عادی یا دستی نیز این شرایط صدق می کند. یعنی اگر یک قرارداد اجاره نامه یا مبایعه نامه(خرید و فروش ملک) بین طرفین منعقد و امضا شده باشد، مشروط به اینکه امضای دو شاهد در زیر این قرارداد باشد، به عنوان یک سند عادی معتبر می باشد. برای مثال قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1376، بیان می کند که اگر قرارداد اجاره نامه بصورت عادی یا دستی تنظیم شده باشد و این قرارداد دارای امضای دو شاهد و مهر مشاور املاک باشد، معتبر می باشد. البته این اعتبار قابلیت پیگیری از طریق مراجع قضایی (شورای حل اختلاف یا دادگاه) را دارد.

برای بسیاری ممکن است این سوال پیش آمده باشد که اگر طرفین یک معامله ملکی چه از نوع اجاره نامه و چه از نوع مبایعه نامه(خرید و فروش) باشد حتما باید این قرارداد را در یک بنگاه مشاوره املاک ثبت کنند؟

پاسخ این است که همانطور که در بالا توضیح داده شد، اگر یک قرارداد شرایط یک سند رسمی را نداشته باشد، یک سند عادی محسوب می شود و قرارداد اجاره یا مبایعه نامه ای که در بنگاه تنظیم و اخیرا(در سامانه املاک) ثبت می شود، با قراردادی که طرفین خود تنظیم می کنند تفاوتی ندارد و شاید تنها تفاوت وجود یک شاهد دیگر یعنی بنگاه املاک باشد. در واقع اگر شما قراردادی را در یک بنگاه املاک ثبت کنید، اما دو شاهد آن را امضا نکرده باشند، از لحاظ طرح دعوی در محاکم قضایی دچار مشکل خواهید شد و در خصوص قراردادهای اجاره نامه شما از شرایط و مزیت های قانون مالک و مستاجر مصوب 1376  برخوردار نمی شوید.

البته اخیرا با راه اندازی سامانه ثبت معاملات املاک توسط اتحادیه مشاوران املاک که قراردادهای اجاره نامه، مبایعه نامه و سرقفلی را در یک سیستم کامپیوتری و یک دیتابیس ذخیره می کند، این مزیت را دارد که چون محتوا و مفاد آن قرارداد در سامانه ثبت شده است، امکان تغییر یا مخدوش کردن مفاد آن قرارداد توسط یکی از طرفین یا سوء استفاده های احتمالی دیگر کاهش می یابد، اما باز هم از حیث اعتبار نزد مراجع قضایی تفاوتی با قراردادهای عادی/دستی ندارند. چون این قراردادهای ثبت شده هم اگر بصورت پرینتی و با امضا طرفین قرارداد و دو شاهد نباشد تنها محتوایی هستند که در آن سامانه ثبت شده اند.

بنابراین در هنگام تنظیم قراردادهای اجاره نامه یا مبایعه نامه/قولنامه عادی یا دستی که بین خودتان تنظیم می کنید، فراموش نکنید که حتما دو شاهد آن را امضا کنند. همچنین اگر این قرارداد را در یک بنگاه مشاوره املاک تنظیم می کنید(چه بصورت دستی و چه بصورت پرینتی و دارای کد رهگیری) حتما دو شاهد در قسمتی که در این قراردادها برای امضای شاهدان وجود دارد، آن را امضا کنند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 3.8
sigmaمجموع آرا: 4

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 173
تعداد کل آرا: 2575
تعداد کل بازدیدها: 626033


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)