آموزش زمان گذشته ی کامل یا Past Perfect در زبان انگلیسی به همراه لینک آزمون

آموزش زمان گذشته ی کامل یا Past Perfect در زبان انگلیسی به همراه لینک آزمون

بسیاری از زبان آموزان با جملات مربوط به زمان های مختلف (Time Tenses) مشکل دارند و به دنبال راهی برای حل مشکل خود می گردند. در این مطلب قصد داریم به آموزش گرامر زمان گذشته ی کامل (past perfect) در زبان انگلیسی بپردازیم.

زمان گذشته ی کامل که به نوعی آن را معادل با ماضی بعید در زبان فارسی می دانند، در انگلیسی برای نشان دادن اتفاقی که قبل از یک اتفاق دیگر افتاده، استفاده می شود. اهمیتی ندارد که در جمله ابتدا به کدام اتفاق یا عمل اشاره شده. گذشته ی کامل مشخص می کند که کدام اتفاق، ابتدا رخ داده. برای روشن شدن موضوع به مثال های زیر دقت کنید:

در مثال های زیر،  A اتفاق یا عملی است که زود تر از اتفاق B رخ داده.

Event A                                                                          Event B

John had gone out                                            when I arrived in the office.

Event A                                                                            Event B

I had saved my document                                          before the computer crashed.

Event B                                                                            Event A 

When they arrived                                            we had already started cooking.

Event B                                                                             Event A

He was very tired                                               because he hadn't slept well.

همانطور که می بینید ممکن است ترتیب قرار گیری اتفاق A و B در جمله متغییر باشد اما در هر صورت A قبل از B   اتفاق افتاده.

چگونه گذشته ی کامل (past perfect) بسازیم؟

جمله ی گذشته ی کامل از ترکیب had  به اضافه شکل سوم فعل (Past Participle)، بوجود می آید. به مثال های زیر توجه کنید.

Subject                                                         had                                 past participle

She                                                          had                                      given

She                                                              hadn't                            asked.

 

                     

جمله ی اول، جمله ی مثبت و جمله ی دوم منفی می باشد.     

آموزش زمان گذشته ی کامل یا Past Perfect در زبان انگلیسی به همراه لینک آزمون

 

گذشته ی کامل + Just

از ترکیب گذشته ی کامل و just، برای اشاره به اتفاقی اشاره می شود که درست چند لحظه قبل از اتفاق دیگری رخ داده. به مثال زیر توجه کنید.

The train had just left when I arrived at the station.

درست همان لحظه که به ایستگاه رسیدم،  قطار رفته بود.

در ادامه می توانید به یک تست کوتاه (quiz) در مورد Past Perfect، پاسخ دهید و خود را محک بزنید. بر روی لینک زیر کلیک کنید.

Past Perfect Quizz

 

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 4

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 609
تعداد کل نظرات : 594
تعداد کل آرا: 3995
تعداد کل بازدیدها: 650137


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)