آخرین قوانین مربوط به مهریه و نحوه ی پرداخت آن

آخرین قوانین مربوط به مهریه و نحوه ی پرداخت آن

یکی از مهمترین بحث ها در هنگام ازدواج بحث مهریه است که توجه نکردن به ضوابط و مقررات آن میتواند بعد ها برای افراد گران تمام شود. بنابراین اگر درگیر تعیین مهریه هستید حتما به نکات زیر توجه کنید.

به گزراش میزان، خبرگزاری رسمی قوه ی قضاییه، ازدواج بدون مهریه می تواند شکل بگیرد اما در هنگام طلاق دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مالی و خانوادگی مرد، برای زن یک مهر المثل تعیین خواهد کرد. بنابراین بهتر است خودتان تعیین میزان مهریه را در دست بگیرید.

در این مطلب قصد داریم به بررسی ضوابط مهریه، امکان تقسیط مهریه، مقدار سقف مهریه، قونین جدید مهریه و قوانین پرداخت مهریه، از نگاه حقوقی و قضایی بپردازیم.

مهریه از منظر قانونی

  • طبق ماده 10180 مقدار مهریه بستگی به توافق دو طرف دارد.
  • به مجرد جاری شدن صیغه ی عقد، زن صاحب مهریه تلقی می شود و می تواند هرگونه تصرفی که می خواهد در آن انجام دهد.
  • طبق ماده ی 1083 برای پرداخت کل یا بخشی از مهریه می توان مدت و یا اقساطی قرار داد.
  • ماده 1084 هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
  • زن حق دارد تا زمانی که مهر به او پرداخت نشده، از اننجام وظایف همسری در مقابل شوهر امتناع کند.
  • اگر در هنگام عقد، مهر مشخص نشود، پس از ازدواج دو طرف می توانند به صورت توافقی مهر مشخص کنند، اما اگر قبل از توافق بر سر مهر، بین ان ها نزدیکی واقع شود، زوجه (زن) مستحق مهرالمثل می باشد(در مورد مهرالمثل در بالا توضیح داده شد)

آخرین قوانین مربوط به مهریه و نحوه ی پرداخت آن

جزئیات قانون جدید مهریه: قانون 110 سکه و نحوه و مراحل پرداخت آن

حالت اول: در این حالت مهریه کمتر از 110 سکه است که مطابق قانون مهریه باید کامل پرداخت شود در غیر این صورت مطابق ماده ی 2 محکومیت های مالی با فرد، برخورد خواهد شد.

حالت دوم: مهریه دقیقا، 110 سکه است که این بار هم مثل حالت اول باید مهریه تمام و کمال پرداخت شود در غیر این صورت با فرد مطابق قانون رفتار می شود.

حالت سوم: مهریه بیش از 110 سکه است که در ابتدا باید 110 سکه از آن پرداخت شود و سپس در مورد بقیه آن تصمیم گیری شود. برای تادیه مابقی مهریه، دادگاه با توجه به وضعیت مالی و خانودگی فرد، تصکیک گیری خواهد کرد.

ماده 2 قانون محکومیت های مالی: هرکس مالی را به فرد دیگری بدهکار باشد باید مال یا مبلغ را تادیه کند وچننچه نتواند این کار را بکند، اگر مالی از او در دسترس باشد، داداگاه آن مال را ضبط می کند و به اندازه ارزش بدهی از مال ضبط شده استیفا می کند و در صورت نبودن مال، بنابر نظر شاکی، بدهکار باید تا زمان تادیه بدهی در زندان باشد. (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.)

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 3
sigmaمجموع آرا: 3

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 609
تعداد کل نظرات : 594
تعداد کل آرا: 3995
تعداد کل بازدیدها: 650137


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)